Rubriky
Aktuality

Cena Makropulos 2014 pro Prachatice

Již po sedmé se první říjnový večer v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každoročně pořádá občanské sdružení Život 90. Cenu Makropulos představitelům Města Prachatice předal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, na slavnostní ceremoniál již tradičně navázalo benefiční představení, a to opera Jakobín od Antonína Dvořáka.

Letošní ocenění získali Prachatičtí za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života tamních seniorů, na kterém spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi. Nejedná se přitom o izolované projekty zaměřené pouze na seniory, do vytváření dobrých mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry jsou zapojeni i mladí lidé, dobrovolníci či žáci škol, a samozřejmě také sami senioři prostřednictvím nejrůznějších programů.

Cena Makropulos, inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, tak představuje poselství resortu, který se významně podílí na prodloužení lidského života. Vybrané projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.