V rámci střední a východní Evropy Češi nejvíce pečují o své zuby

Vyplývá to z průzkumu organizace Aliance pro budoucnost bez zubního kazu (Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF), sdružující přední odborníky z oblasti zubního lékařství.

Zveřejněním zprávy ACFF o stavu orálního zdraví evropské populace začíná osvětová kampaň v osmi zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky. Tato iniciativa se snaží informovat veřejnost o problematice zubního kazu a možnostech jeho prevence. „Přestože víme, jak vzniku zubního kazu zabránit, zůstává toto onemocnění palčivým problémem v zemích střední a východní Evropy,“ uvádí MUDr. Georgios Tsakos, člen evropského výboru ACFF. „Zubnímu kazu lze předcházet a jeho časné stádium je možné zastavit,“ dodává. Z hodnocených zemí přitom Češi nejvíce dbají o ústní zdraví – 52 % z nich navštěvuje zubního lékaře dvakrát ročně. O přední příčku se dělí s Poláky.

O zubním kazu:
Zubní kaz je nejčastěji se vyskytujícím onemocněním na světě. Postihuje pět miliard lidí, tj. téměř 80 % světové populace. Evropské země zaznamenaly v posledních 30 letech jeho pokles, ale i tak zůstává závažným zdravotním problémem. Pro jednotlivce znamená zubní kaz v krajním případě až ztrátu zubu, bolest a problémy s příjmem potravy. Zároveň negativně dopadá na osobní pohodu, sebevědomí a pracovní a sociální uplatnění jedince. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a mládež – téměř 60 % pětiletých dětí v České republice má zuby s kazem či plombou a u adolescentů ve věku 15 let je to více než 86 %. Zubnímu kazu lze předcházet a v jeho raném stádiu lze proces při správně zvolené péči zastavit. Z toho vyplývá, že vzniku zubního kazu v budoucnu můžeme předcházet už dnes.

Cílem CEE ACFF je především:
Propojit nejvlivnější odborníky ve střední a východní Evropě, kteří mají společné cíle a mohou poskytnout podporu a zpětnou vazbu výboru globální ACFF.
Řešit rozdíly v oblasti prevence a kontroly zubního kazu napříč střední a východní Evropou.
Získat další podporu ze strany stomatologických organizací ve střední a východní Evropě, jejichž zájmy jsou sladěny s posláním ACFF, s cílem identifikovat a řešit nedostatečnou informovanost v oblasti prevence zubního kazu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.