Zpráva o zdraví obyvatel ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel ČR“, která mapuje zdravotní stav populace ČR na základě hodnot rutinně sledovaných indikátorů, dostupných v databázích Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Českého statistického úřadu a v databázích dalších institucí, zejména Státního zdravotního ústavu, dále pak Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a Psychiatrického centra Praha. Zpráva rovněž obsahuje data získávaná cílenými průzkumy, které se týkají rizikových faktorů a sociálních determinant zdraví, např. kuřáctví, výskytu obezity, pohybové aktivity dětí či dospělých apod.

Navazuje na publikace vydané Státním zdravotním ústavem: „Jak jsme na tom se zdravím“ (1997), „Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století“ (1999) a „Zdravotní stav obyvatelstva“ (2004). Podobné zprávy o zdraví byly v průběhu minulých let zpracovány i na krajské úrovni odborníky z Krajských hygienických stanic. Státní zdravotní ústav také zpracoval, na základě smlouvy o spolupráci s Národní sítí zdravých měst, řadu analýz zdravotního stavu jako podklad pro přípravu zdravotních plánů měst.

Zprávy o zdraví rovněž periodicky vydává řada mezinárodních institucí, např. Health Report WHO, Health at a Glance OECD a Eurostat EU.

Publikace „Zpráva o zdraví obyvatel ČR“ slouží jako podklad pro realizaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, která si dává za cíl nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro realizaci konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je právě znalost současného stavu veřejného zdraví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *