Rubriky
Aktuality

Léto bez dětských úrazů

Více než polovina úmrtí dětí je způsobena úrazy
Nejzávažnějším zdravotním rizikem dětí jsou úrazy, které způsobují jejich úmrtí. Situace v Česku je alarmující. Ročně se přihodí přibližně 300 až 500 tisíc úrazů dětí, v nemocnici je hospitalizováno asi 10 procent případů. Ročně přibude téměř 3000 dětí trvale postižených úrazem a 300 dětí ročně na následky úrazu do 24 hodin umírá. V evropském srovnání umírá v Česku dvojnásobně více dětí než v zemích zabývajících se dlouhodobě primární prevencí, jako je například Švédsko.
1. Úraz není náhoda, má své příčiny, a proto mu lze zabránit.
2. Každá činnost má svá pravidla a podmínky, které je třeba dodržet.
3. Při každé činnosti je třeba si uvědomit rizika, která jsou s ní spojena.
4. Aby se děti s riziky vyrovnaly, potřebují zkušenosti, které musí získat s pomocí a pod dozorem dospělých.
5. Získané zkušenosti a správné návyky je třeba upevňovat a posilovat systematickým opakováním.
6. Jestliže je některá činnost zakázána, je třeba dítěti vysvětlit důvody zákazu.
7. Chování dospělých musí být dětem vzorem.
8. Každé dítě má být řádně přeočkováno proti tetanu.
9. Když nebylo možno úrazu zabránit, je nutno zraněnému pomoci, rychlá a účelná pomoc často rozhoduje o životě nebo smrti.
10. Zapamatujte si důležité telefonní číslo záchranné služby – 155, policie – 158, hasiči – 150

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.