Češi pečují o své zuby nejvíce v rámci střední a východní Evropy

V rámci střední a východní Evropy patří Česká republika mezi země, kde lidé nejvíce pečují o ústní hygienu. Vyplývá to z průzkumu organizace Aliance pro budoucnost bez zubního kazu (Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF), sdružující přední odborníky z oblasti zubního lékařství. Ve výsledné zprávě se mimo jiné uvádí, že více než 90 % Čechů je přesvědčeno o tom, že vědí, jak předcházet zubnímu kazu. Tři čtvrtiny se zároveň domnívají, že nejvíce jsou ohroženi mladí lidé do 18 let.
Zveřejněním zprávy ACFF o stavu orálního zdraví evropské populace začíná osvětová kampaň v osmi zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky. Tato iniciativa se snaží důsledně informovat veřejnost o problematice zubního kazu a možnostech jeho prevence. Z hodnocených zemí Češi nejvíce dbají o ústní zdraví – 52 % z nich navštěvuje zubního lékaře dvakrát ročně. O přední příčku se dělí s Poláky.
Deklarace ACFF pro střední a východní Evropu je novým pohledem na problematiku zubního kazu.
Dne 25. června 2014 podepsali ve Varšavě přední odborníci z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estonska regionální deklaraci zakládající Alianci pro budoucnost bez zubního kazu pro střední a východní Evropu (CEE ACFF Chapter = Alliance for a Cavity-Free Future, Central Eastern European Chapter). Odborníci vyzývají k mezinárodní spolupráci odpovědné zdravotnické a legislativní instituce vedoucí k lepší informovanosti veřejnosti o problematice zubního kazu, jako nejčastějšího chronického onemocnění. Jedním z cílů Aliance by mělo být vypracování a zavedení efektivních programů prevence a kontroly onemocnění zubním kazem ve střední a východní Evropě.

Cílem CEE ACFF je především:

Propojit nejvlivnější odborníky ve střední a východní Evropě, kteří mají společné cíle a mohou poskytnout podporu a zpětnou vazbu výboru globální ACFF.

Řešit rozdíly v oblasti prevence a kontroly zubního kazu napříč střední a východní Evropou.

Získat další podporu ze strany stomatologických organizací ve střední a východní Evropě, jejichž zájmy jsou sladěny s posláním ACFF, s cílem identifikovat a řešit nedostatečnou informovanost v oblasti prevence zubního kazu.