Přijďte 29. května 2014 na náměstí Přemysla Otakara II. – České Budějovice podporují kampaň Světový den bez tabáku 2014

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu
Národní síť podpory zdraví, z. s. České Budějovice
a Magistrát města České Budějovice
vás zvou:
na akci v rámci kampaně
„SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU“
Téma roku 2014:  Zvyšme daně na tabákové výrobky

Termín: 29. 5. 2014 od 10.00 hod. do 15.00 hod.

místo konání: Nám. Př. Otakara II. Č. Budějovice – v rohu směrem k radnici

I v tomto roce se Magistrát města České Budějovice zapojí do celostátní kampaně
Světový den bez tabáku. Ve spolupráci s Poradnou podpory zdraví a zdravého životního stylu České Budějovice – Národní sítí podpory zdraví – bude v tento den na náměstí postaven stánek, kde budou pracovníci poradny poskytovat veškeré důležité informace o škodlivosti kouření a o možnostech odvykání.
Ti, kteří vyplní anketu týkající se kouření, obdrží volnou vstupenku
na Černou věž, aby si ověřili svou kapacitu plic.
Kuřáci budou mít možnost vyplnit si test závislosti na nikotinu.
Organizátoři uvítají každého, kdo bude mít zájem o informace a zejména ty z vás,
kteří se rozhodli přestat s kouřením.

Záštitu nad konáním akce převzal náměstek primátora města České Budějovice
Mgr. Petr Podhola