Český den proti rakovině 2014

18. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se koná ve středu 14. května 2014. Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou nabízet tradiční žlutý kvítek za minimální příspěvek 20 Kč. Výtěžek sbírky slouží Lize k podpoře těchto programů:
prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života
zlepšení kvality života onkologických pacientů
podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

Letošním tématem sbírky je prevence rakoviny plic.
Za rozhodnutím Ligy zvolit hlavním tématem roku 2014 prevenci plicní rakoviny stojí statistická čísla, která dokládají vzestup výskytu rakoviny plic o 1,5 % ročně. Každým rokem je to více než 6 500 nových onemocnění.
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je bezpochyby aktivní kouření. Právě kouření je podle střízlivých odhadů odpovědné za 30 – 40 % všech úmrtí na rakovinu a u karcinomu plic se podílí na jeho vzniku v 90 %.
Rakovina plic patří navíc k onemocněním, která jsou diagnostikována až v pozdních stadiích, což snižuje vyhlídky na úplné vyléčení.

Přihlášku ke sbírce a další podrobnosti a aktuality najdete na www.denprotirakovine.cz

Liga proti rakovině Praha vyzývá: NEKUŘTE!