Rubriky
Aktuality

28. dubna 2014 – Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Roku 2003 jej vyhlásila Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, zkr. ILO) a od té doby se snaží každoročně zvyšovat povědomí o této problematice a tím pomáhat snižovat rizika na pracovišti. Klade důraz především na prevenci a potřebu dialogu a spolupráce mezi vládou, zaměstnavateli a zaměstnanci.

Jako letošní téma zvolila ILO bezpečnost a zdraví při práci s chemikáliemi (Safety and Health in the Use of Chemicals at Work). K této příležitosti sepsala zprávu, v níž podává přehled o aktuální situaci v dané oblasti, seznamuje s institucemi a současnými systémy a programy zajišťujícími bezpečný chod na pracovišti. V souvislosti s používáním chemikálií upozorňuje na nepříznivé dopady nejen na zdraví zaměstnanců, ale i na životní prostředí.

Bližší informace o Světovém dni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci naleznete na oficiálních stránkách Mezinárodní organizace práce (pouze v angličtině), kde si můžete stáhnout i vypracovanou zprávu a propagační materiály.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *