Rubriky
Aktuality

Výhledy onkologie v 21. století

Podle onkologů 1. LF UK v Praze z konce března 2014 – počet nových nádorových onemocnění ve světě nadále stoupá a předpovědi v tomto směru nejsou povzbudivé. Naopak je tomu ovšem v případě výsledků, kterých onkologové dosahují. Již několik let počet úmrtí stagnuje, případně i mírně klesá. Tento úspěch s sebou paradoxně přináší nové problémy, kterým bude muset onkologie 21. století čelit. Správná organizace onkologické péče je proto jednou z důležitých výzev budoucnosti. Onkologové Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK zároveň na dvou příkladech představují současný trend, který spočívá v cílené onkologické léčbě, kde je důležitá spolupráce celého týmu odborníků z různých klinik a pracovišť. A onkologická péče ve VFN je právě oním příkladem poskytování léčby, která je tzv. „šitá na míru“.
Řešení není pouze v navyšování počtů klinicky aktivních onkologů, ale v organizaci onkologické péče, která umožní onkologům soustředit se na poskytování specializované péče především při klinicky aktivní nemoci. Úzká spolupráce s praktickými lékaři a jejich aktivní zapojení do sledování nemocných v období bez aktivní léčby, vynechání nadbytečných vyšetření, které neslouží k odhalení recidivy nemoci, využívání alternativních modelů v klinické praxi jako je telemedicína (videokonference), využívání vysoce erudovaných specialistů ke konsultační činnosti pro více zařízení, časná integrace paliativní péče a další inovativní opatření by měla být brzy na dohled.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *