Evropský den bez aut – 19.9.2013 České Budějovice s účastí Národní sítě podpory zdraví, o.s.

Akci pořádá Magistrát města České Budějovice a o.s. Cassiopeia. Na náměstí Přemysla Otakara II. si můžete užít nádhernou atmosféru náměstí bez aut. V klidu a pohodě, že vás něco přejede. Pro děti spousta zábavnýc a poučných atrakcí.

Pro dospělé např. mobilní měřící vůz HORIBA s provozovatelem Zdravotní ústav České Budějovice.
Tento vůz je speciálně upravený automobil značky Mercedes a vybaven analyzátory japonské firmy HORIBA k měření imisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), ozonu (O3), polétavého prachu a organických látek – benzenu, toluenu a xylenů. Současně jsou sledovány i meteorologické parametry tj. směr a rychlost větru, teplota ve 3 a v 10 metrech, relativní vlhkost vzduchu a barometrický tlak. Všechna tato zařízení jsou napojena na systém pro sběr a zpracování dat, který umožňuje vyhodnocení naměřených dat.
Akci podporuje i Národní síť podpory zdraví, o.s.