Preventivní prohlídky

Provádí v pravidelných intervalech registrující lékaři primární péče (praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař a gynekolog a porodník) u osob, jež ještě žádné příznaky postižení zdravotního stavu nepociťují, ale při prohlídce mohou být objeveny známky nemoci, která zachycená v takto ranném stadiu je zcela vyléčitelná a to i v případě zhoubného onemocnění. Preventivní prohlídky, jejich intervaly, kdo je provádí a co je jejich obsahem stanovuje vyhláška č.70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách.