Rubriky
Aktuality

Novinářská cena EU v oblasti zdraví za rok 2012

V Bruselu udělena Novinářská cena EU v oblasti zdraví 2012 Petru Třešňákovi z České republiky za jeho článek „Dobrodružství v pavilonu č. 14“. Podle názoru poroty se článek (ačkoli to není zrovna příjemné čtení) vynikajícím způsobem zabývá problematikou duševního zdraví a situací v psychiatrických léčebnách. Rovněž vyzdvihuje nezastupitelnou úlohu, kterou při léčení těžkých forem duševních nemocí a poruch sehrávají ošetřovatelé.

Článek byl poprvé zveřejněn v týdeníku Respekt a pojednává o pacientu Ivanovi a o jeho potřebě kontaktu s lidmi. Je to příběh neuvěřitelného zlepšení stavu pacienta, ve které již nikdo nedoufal – jen Ivanův ošetřovatel. Text nic nezastírá, je velmi poutavý a čtivý. Poukazuje i na otázky spojené s kvalifikací personálu psychiatrických léčeben. Skutečným hrdinou příběhu je ošetřovatel, který může být pro nás pro všechny inspirací.

Letos již proběhl čtvrtý ročník této novinářské ceny, která je financována z prostředků druhého programu EU v oblasti zdraví. Cílem je především podporovat kvalitní novinářskou práci v oblasti zdraví a zdravotnictví a zvyšovat povědomí o současných otázkách. V roce 2012 bylo do soutěže přihlášeno 557 článků od 394 novinářů ze všech 27 zemí EU.

Novináři mohou do soutěže přihlásit články týkající se hlavního tématu ceny, kterým je „Evropa pro pacienty“, včetně témat jako jsou rakovina, vzácná onemocnění, obezřetné používání antibiotik, duševní zdraví, léčiva, bezpečnost pacientů, dárcovství orgánů a transplantace, pracovníci ve zdravotnictví, chřipka a očkování dětí.

Vzhledem k tomu, že rok 2012 byl „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“, bylo i toto jedním z témat soutěže.

Zvláštní cena – téma „Jak přestat kouřit“

Již podruhé byla udělena zvláštní cena za článek na téma „Jak přestat kouřit“.

Vítězem letošního ročníku je Tobias Zick za svůj článek „ Nedýchatelno“, který byl poprvé uveřejněn v německém časopise NEON. Článek nabízí komplexní pohled na užívání tabáku a problematiku odvykání kouření v Německu v historickém, politickém, právním i filozofickém kontextu. Ukazuje, jaký vliv může mít zdravotní politika.

Zabývá se i vývojem mentality lidí od chvíle, co byl tabák poprvé dán do volného prodeje. Zapálit si cigaretu zpočátku znamenalo jít s dobou. Dnes se kouření považuje za odsouzeníhodný zlozvyk a díky protikuřáckým kampaním si většina lidí uvědomuje jeho škodlivost. To lze považovat za historický mezník. Snižuje se počet odnaučených kuřáků, kteří k cigaretě znovu vrátili, a snižuje se i počet kuřáků mezi mladými lidmi.

Druhá cena

Druhé místo obsadila Ailbhe Jordanová z Irska se svým článkem „Jsou screening vyhozené peníze?“, který byl poprvé uveřejněn v irském čtrnáctideníku The Medical Independent. Článek nabízí objektivní pohled na hospodárnost screeningové prevence rakoviny, aktuální zejména v době současné hospodářské krize.

Třetí cena

Na třetím místě se umístila Daniela Cipollonová z Itálie se svým článkem „V čem všem nám lžou soukromé banky pupečníkové krve“, který byl původně zveřejněn v italském časopise Oggi Scienza. Článek pojednávající o bankách pupečníkové krve a o využívání kmenových buněk je cenným příspěvkem do diskuse na téma, k němuž se v různých zemích EU přistupuje různě a na něž panují odlišné názory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.