DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČESKÉM ROZHLASE ČESKÉ BUDĚJOVICE 12. KVĚTNA 2012

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ POŘÁDÁ V SOBOTU ČESKÝ ROZHLAS, KTERÝ SÍDLÍ V ČESKOBUDĚJOVICÉ ULICI U TŘÍ LVŮ 1. OD 8.30 DO 16 HODIN SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT VYSÍLACÍ PRACOVIŠTĚ, STUDIA A ROZHLASOVÝ ARCHIV. Po celý den bude v rozhlase kulturní program ve studiovém sále ČRO – dívčí pěvecký sbor CK VOKAL, koncert dechové kapely SEBRANKA a koncert Rozhlasového swingového orchestru.

Pokud vás počasí spíše naláká do Českého rozhlasu, určitě pak nevynechejte procházku přes náměstí, kde bude umístěna Mobilní poradna podpory zdraví. Těšíme se s vámi o víkendu nashledanou.