Rubriky
Aktuality

Otevření Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vznikla spojením Centra adiktologie Psychiatrické Kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí, pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru. Propojení lékařské a nelékařské části se klinika stala koncepčně ojedinělým pracovištěm svého druhu ve střední Evropě a průkopníkem integračního přístupu jak z hlediska diagnostiky, tak preventivně léčebné péče, včetně sektoru vymáhání práva nebo využitím drogové politiky. Jedná se o pracoviště, na kterém jsou testovány nejnovější přístupy a léčebné metody, zároveň poskytující metodickou a školící/tréninkovou podporu.. Klinika se díky kontinuitě aktivit Centra adiktologie stává dominantním vzdělávacím střediskem v oboru adiktologie v ČR a největší výzkumnou institucí v oboru v ČR.
Hlavní činnost kliniky je rozdělena do čtyř oblastí, respektujících jak původní činnost obou subjektů, z nichž klinika byla složena, tak novou podobu vzniklou propojením činností jak obsahově, tak především personálně:

Klinický provoz zahrnuje 7 současných oddělení OPZ VFN v Praze:

Lůžkové oddělení muži (LOM),

Lůžkové oddělení ženy (LOŽ),

Detoxifikační oddělení (DET),

Centrum metadonové substituce (MET),

Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO),

Ambulance pro nealkoholové závislosti (TOXI),

Centrum pro psychoterapii a rodinnou terapii (CPRT).

K pregraduálním výukovým programům patří výuka studentů medicíny a stomatologie v oboru adiktologie, v rámci širšího rámce oboru psychiatrie, dale pregraduální výuka v bakalářském a magisterském oboru adiktologie (prezenční a kombinovaná forma výuky v českém jazyce).

Rovádí se vědecko-výzkumná činnost a postgraduální výuka v oboru adiktologie (ve fázi akreditace), včetně zahraniční spolupráce. Zde existují:

Centrum primární prevence užívání návykových látek,

Centrum diagnostiky, terapie a rehabilitace poruch a onemocnění spojených s užívání návykových látek,

Centrum pro studium trestně-právních a kriminologických souvislostí s užívání návykových látek a harm reduction intervence.

Zdroj: medicina.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *