SENIOŘI – EVROPSKÝ ROK STÁRNUTÍ 2012

Podle současných odhadů se v EU do roku 2050 zvýší počet lidí starších 65 let o 70 % a počet lidí starších 80 let o 170 %. Významným úkolem pro 21. století proto je přizpůsobit zdravotnictví vyšší poptávce a potřebám strárnoucího obyvatelstva a přitom však zajistit jeho udržitelnost ve společnosti s omezeným množstvím pracovních sil.

Zásadní význam má podpora zdravého a aktivního stárnutí evropských občanů. Více let prožitých v dobrém zdravotním stavu znamená vyšší kvalitu života, větší nezávislost a možnost být nadále aktivní. Lepší zdravotní stav stárnoucí populace znamená též menší zátěž pro zdravotnictví a méně odchodů do důchodu ze zdravotních důvodů. Takový vývoj by měl příznivý dopad na evropský hospodářský růst.

EU aktivně podporuje členské státy v jejich iniciativách na podporu ochrany zdraví seniorů, pracujících, mládeže a dětí a prevence nemocí. Kromě toho přijímá opatření s cílem zlepšit životní podmínky seniorů.
ZDROJ: ZDRAVÍ – EU

EX-SMOKERS.EU EXKUŘÁCI JSOU NEZASTAVITELNÍ

Když se kuřák stane ex-kuřákem, dosáhne něčeho pozoruhodného. Osobní přínos je nezměrný: lepší zdraví, lepší vzhled, více peněz a vyšší sebevědomí. Obrovský je i účinek na společnost (nižší náklady na zdravotní péči, silnější hospodářství atd.). Proto je tato kampaň oslavou ex-kuřáka, jako pyšného a nezastavitelného vzoru pro ty, kteří ještě musí přestat.
iCoach
Přestat kouřit není vůbec nic snadného. Proto tato kampaň nabízí velmi účinný nástroj, který kuřákům pomůže přestat kouřit. iCoach je digitální platforma po zdravotní koučink s bezplatným přístupem, která je dostupná ve 23 úředních jazycích EU. Na rozdíl od jiných digitálních zdravotnických nástrojů iCoach se zaměřuje také na ty, kdo přestat nechtějí, a na lidi s vysokým rizikem recidivy. Dosavadní výsledky byly úžasné. Kouřit přestane více než 30 % těch, kdo s programem začnou.
EU se soustředí na kouření
První právní předpisy o kontrole tabáku byly přijaty v 80. letech 20. století. Od té doby právní předpisy a politika EU zaměřená na skoncování s kouřením a prevenci kouření urazily dlouhou cestu. Počet kuřáků v EU pomalu klesá a docela dost jich už se svým zlozvykem skoncovalo.

Kampaň „Help – Pro život bez tabáku“, která začala v roce 2005, skončila nedávno v roce 2010. Plodná kampaň se soustředila na prevenci kouření, na to, jak přestat kouřit, a na pasivní kouření a zaměřila se zejména na mladé Evropany ve věku od 15 do 25 let. Dnes je projekt „Nezastavitelní“ přirozeným pokračováním této kampaně, jehož cílem je podnítit kuřáky k tomu, aby s návykem skoncovali.

Zbývá toho ještě udělat hodně. Třetina Evropanů si stále pravidelně zapaluje a mnozí stále umírají na nemoci související s kouřením. Není to jen lidská tragédie, ale velký zdravotní a socioekonomický problém, protože značně zatěžuje veřejné zdravotnictví a okrádá Evropu o pracovníky, které v těchto složitých ekonomických časech potřebuje jako hnací sílu konkurenceschopnosti.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2012 Zelená pracovní místa: prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví v zelené ekonomice

Zvyšující se důraz na hledání nových zdrojů energie a na jiné činnosti nepoškozující životní prostředí, jako jsou systémy recyklace a zdokonaleného nakládání s odpady, bude mít kladný dopad na globální životní prostředí. Bez vhodných opatření však bohužel tento trend může probíhat na úkor životů a zdraví pracovníků.

Z tohoto důvodu jsou tématem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2012 zelená pracovní místa, přičemž záměrem je prosazovat bezpečnost a ochranu zdraví v zelené ekonomice.

Zelená pracovní místa mohou zahrnovat činnosti, jako je práce na místech produkce jiné než uhlíkové energie, výroba a instalování solárních panelů, recyklace odpadů nebo práce na kontaminovaných místech. Pracovníci mohou být vystaveni celé škále rizik, počínaje riziky starými, jako jsou pády, například při stavbě větrných turbín, až po rizika nová – expozice materiálům, které se dosud v pracovním prostředí nevyskytovaly. Existují zde fyzikální, biologická, chemická a psychosociální rizika, a protože jsou některá pracovní prostředí nová, je možné, že ne všechny podniky mají odpovídající řídící systémy BOZP.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uskutečňuje víceletý projekt zaměřený na zelená pracovní místa. Předvídání rizik je zásadním úkolem agentury a po konzultaci se svými zúčastněnými stranami v rámci tripartity agentura vypracovává sérii scénářů s cílem zkoumat, jak se bude práce v oblasti zelených pracovních míst vyvíjet a jaké problémy z hlediska BOZP tento vývoj přinese (viz předběžné zprávy Foresight of New and Emerging Risks to OSH Associated with New Technologies in Green Jobs by 2020 – Phase I: Key drivers of change, Phase II: Key technologies ). Tato činnost ukáže, jaké prognostické metodiky lze uplatňovat při tvorbě politiky a rozhodování v oblasti BOZP. Souběžně budou probíhat práce s cílem hlouběji prozkoumat vysoce riziková zelená pracovní místa, odvětví, skupiny pracovníků anebo technologie se zvláštním významem, na něž se poukazuje ve scénářích.

Mezinárodní organizace práce slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 28. dubna s cílem celosvětově propagovat prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se o osvětovou kampaň, jejímž záměrem je soustředit mezinárodní pozornost na nové trendy v oblasti BOZP a na rozsah škály pracovních úrazů, nemocí z povolání a úmrtí při práci na celém světě. Oslavy Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou součástí celkové strategie v oblasti BOZP Mezinárodní organizace práce a podporují vznik celosvětové kultury prevence v oblasti BOZP zahrnující všechny zúčastněné subjekty.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Mezinárodní organizace práce na adrese http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang–en/index.htm

ILO

22. dubna – DEN ZEMĚ

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.

DEN ZEMĚ 2012 v Žirovnici
Začátek: 21.dubna 13:30

DEN ZEMĚ

21. DUBNA OD 13.30 HODIN

ZÁMECKÝ PIVOVAR A OKOLÍ

Podrobný program:
13.30 HODIN – PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU SOLARTAXI (68 minut)
15.00 HODIN – PŘEDNÁŠKA PERMAKULTURA A PŘÍRODNÍ ZAHRADY, SOBĚSTAČNÁ DOMÁCNOST
Přednáška Jany Kotoučkové (Ekoinfocentrum Jihlava)
čistě a bez chemie – ekologicky šetrné výrobky – energetické úspory v domácnosti
17.00 HODIN – DIVADELNĚ – ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ KOCOUR V BOTÁCH (Šermířská škola Ballestra Telč)
18.00 HODIN – PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU HLAD (90 minut)
20 HODIN – KONCERT PRO PÁŤU (VELKÝ SÁL ZÁMEK ŽIROVNICE)
charitativní koncert na podporu malého bojovníka se zákeřnou nemocí
EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE ANEB ZAŽIJ EKOLOGII PRAKTICKY (VE SPOLUPRÁCI S JUNÁKEM – PŘÍSTAV MODRÁ KOTVA)
VÝTVARNÉ DÍLNY (Z RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ, HRČÍŘSKÝ KRUH, MALOVÁNÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY ATD.)
OŽIVLÉ SOCHY
ZE-MĚ-ART (LIVE)
VENKOVNÍ KAVÁRNA S FAIRTRADE NÁPOJI A ZDRAVÝM OBČERSTVENÍM
OBRAZY TEREZY VYHNÁLKOVÉ

Den ZeMě za lískovým keřem v Pacově
Začátek: 21.dubna 13:00

Den ZeMě za lískovým keřem
Mladí ochránci přírody Pacov zvou děti, mládež a všechny členy rodiny na zábavnou jarní oslavu modré planety. Letos bude probíhat v sobotu 21. dubna 2012 od 13:00 – 18:00 tradičně pod záštitou Českého svazu ochránců přírody Pacov a Města Pacov v prostorách zámecké záhrady.
Věnujte s námi jeden den naší Zemi a přijďte si užít zábavné aktivity a připomenout si, jaké klenoty naše planeta ukrývá. Rodičovský dozor můžete umístit u stánku s občerstvením, které s ochotou poskytne Rodinný minipivovar Pacov a Pavlína Lastomirská se sladkým pokušením. Kdo chce oslavit Den ZeMě aktivně, může navštívit tato stanoviště:

• Stromy a keře
• Ornitologie a myslivost
• Ekosystémy se síťkou, lupou a klíčem
• Entomologie (tzv. broukologie)
• Obojživelné stanoviště
• Včelařství
• Rybářství
• Kovář Jakub Horák a jeho řemeslo
• Jízda na koni
• Lukostřelba
• Hudební seance s etnickými nástroji
• Lanové aktivity
• Bio – nebio s ochutnávkou
• a mnoho dalších doplňujících her, hlavolamů, soutěží a odměn, řemesel, rukodělných a výtvarných činností

Současně vás zveme na Den otevřených dveří do klubovny Mop Pacov,

Zajeďte si na víkend do sv. Kateřiny

Svěřte se do péče odborníků a udělejte první krok ke štíhlé linii…
-ubytování s plnou penzí formou zdravé vyvážené stravy
-měření na InBody 720 a konzultace s dietologem
-povídání o hubnutí a dietách
-rady šéfkuchaře
-konzultace s psychologem
-arometerapeutická masáž
-lekce jógy
-nordic walking
-vstup do wellness & spa a posilovny
Průvodce programem je dietolog RNDr. Pavel Suchánek

Cena od 4 790 Kč za osobu
Termíny: 11. – 13.5., 22. – 24.6., 17. – 19.8.

Více informací a kompletní ceník naleznete zde.
Rezervace na tel.: 565 456 666, 565 456 801 nebo 606 657 002
nebo emailu info@katerinaresort.cz

Flamenco pro ženy

Desetitýdenní taneční kurz zaměřený na základní prvky flamenca. Nepotřebujete žádnou předchozí taneční zkušenost, jen ochotu otevřít své srdce radosti z pohybu a hudby.

Úroveň kurzu: Začátečnice bez předchozích zkušeností s flamencem

Délka kurzu: 10 týdnů = 10 tanečních lekcí po 60 minutách

Cena kurzu: 950Kč

Kde: Taneční prostor KREDANCE, Riegrova 51, České Budějovice (www.kredance.cz)

Kdy: Každou středu 19:00 – 20:00h, od 18.dubna do 20.června 2012

Lektorka: Renata ŠťastnáFLAMENCO kurz_leták3_w info@znovuzrozena.cz

Pozvánka na výlet do Pacova: Výstava Světové dědictví v hloubkách země

Neobvyklou výstavu o jeskyních, krasech a jeskyňařině připravilo Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově ve spolupráci s městem Pacov a Správou jeskyní České republiky. Putovní výstava vznikla společnou prací Maďarské a Slovenské republiky jako důsledek vyhlášení krasového území na hranicích těchto dvou států světovým dědictvím UNESCO. Výstava je připravena jako putovní a po úspěšné prezentaci v těchto dvou státech se dostává poprvé mimo region svého vzniku do České republiky a svou premiéru má právě v nově rekonstruovaném zámeckém areálu v Pacově.

Původní výstavní panely jsou doplněny výstavou Významní krasoví badatelé Slovenského krasu a expozicí o zpřístupněných jeskyních České republiky. Výstavu doplní řada tuzemských exponátů z celého území naší vlasti. Výstavu zahájil ředitel Správy jeskyní České republiky RNDr. Jaroslav Hromas.

V rámci vernisáže, která proběhla 28. března 2012 v 17 hodin v kryptě zámecké kaple (bývalá vinárna), proběhla i unikátní prezentace 3D fotografií Csaby Egri z Ministerstva životního prostředí Maďarské republiky v Budapešti v zámeckém divadle. Výstava probíhá ve dnech 28.3.–13. 5. 2012. Občané, nejen Pacova, jsou na tuto mimořádnou akci srdečně zváni.

1 2