CHRAŇTE SE V TĚCHTO DNECH PŘED MRAZEM!

Před mrazy, které v těchto dnech venku panují, je třeba se dobře chránit. Mrazy přinášejí nebezpečí omrzlin, které nesouvisí jen s horskými a polárními oblastmi. Omrzliny mohou udeřit na každého z nás, obzvláště má-li pro své řádění ideální podmínky. Následky nemusí zůstat jen u ztuhnutí a brnění postižené oblasti, omrzliny způsobují i trvalé postižení. Jak mráz působí a jak se proti němu vhodně bránit?

Při omrzlinách dochází k akutnímu postižení tkání, které způsobuje chlad při teplotě pod bodem mrazu. Lidský organismus je z 60 % tvořen vodou, která se vlivem působení mrazu mění v led a následné krystalky, které poškozují cévní stěny. Buňky se následně dehydratují, zvyšuje se hodnota draslíku a sodíku v buňkách, což poškozuje buněčné membrány.

Organismus se přirozeně brání stahem hladké svaloviny – cév, shlukují se krevní destičky a průtok krve v postižené oblasti je omezen. Dle délky působení mrazu na část těla se odvíjejí také následky. Lehké omrzliny jsou plně vratné, těžší stupně omrzlin mohou končit gangrénou a amputací.

Jak vznikají omrzliny

Omrzlinami jsou nejčastěji postiženy okrajové části těla – nos, uši, brada, prsty.

Vznik omrzlin závisí především na tom, jak dlouho byly části těla vystaveny mrazu, na vhlkosti vzduchu (čím vyšší vlhkost, tím snáze k omrzlinám dojde) a na síle větru. Silný vítr zvyšuje účinek mrazu.

Důležité je, aby postižený hodně pil a nebyl vyhladovělý – nedostatek energie a dehydratace k omrzlinám velmi přispívají.

Dále odborníci nedoporučují v mrazech pít alkohol, kouřit, užívat léky či dokonce drogy. Všechny tyto látky působí na nervový a cévní systém, a tím se zvyšuje riziko vzniku omrzlin.

Omrzliny podle rozsahu poškození
1.stupeň – projevuje se zčervenáním kůže, svěděním, pocitem píchání, jehličkami a pálením, může se objevit otok
2.stupeň – kůže je bílá až šedá, objevují se puchýře
3.stupeň – puchýře jsou šedomodré až černé a může docházet ke krvácení do kůže, pokožka je tvrdá a následuje poškození vrchních i spodních vrstev tkání
4.stupeň – kůže je černohnědá, necitlivá, odumírají vrchní i hluboké tkáně (svaly, šlachy, klouby, kosti) – toto poškození je nevratné a musí se řešit chirurgicky
První pomoc při omrzlinách
-postiženého uvedeme do teplé místnosti
sundáme boty, mokré oblečení, ale i hodinky a prstýnky
-postižená místa ohříváme ve vlažné vodě, nikdy ne v horké – je důležité zachovat postupné zahřívání!
-postiženému nabídněte dostatek tekutin i v případě, že nemá pocit žízně
postiženým částem těla nyní hrozí infekce, proto předcházejte poranění pokožky
-vyskytnou-li se puchýře, nikdy je nepropichujte
omrzliny sterilně zakryjte a vyhledejte lékařskou pomoc

Čas hraje při ošetření omrzlin velmi důležitou roli. Čím dříve je omrzlina ošetřena, tím se snižuje riziko trvalých následků (ovšem záleží také na stupni omrzlin).
Jak se preventivně mrazu ubránit?
-volte vhodné oděvy a obuv (prádlo, které odvádí pot, teplé ponožky a rukavice)
-jestliže plánujete túru, kde vám hrozí promočení, vezměte si s sebou náhradní suché oblečení
-nenoste prstýnky, hodinky
-dodržujte dostatečný příjem stravy a tekutin
-nepodceňujte potřebný odpočinek
-chraňte před mrazem malé děti – hrozí nebezpečí poškození růstových chrupavek, děti do dvou let by neměly ven při více jak mínus deseti stupních, kojenci do tří měsíců při více jak mínus pěti stupních
-nekuřte, nepijte alkohol, nepožívejte jiné omamné látky

Pozor! Všechny stupně omrzlin vypadají zprvu stejně. Přesné poškození se tak může ukázat až po několika hodinách, kdy mráz může napáchat již nezvratná poškození.