Rubriky
Aktuality

29. říjen 2011 – SVĚTOVÝ DEN MOZKOVÉ MRTVICE

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Světová organizace pro mrtvici (WSO) každoročně vyhlašují 29. říjen Světovým dnem mrtvice. Tento den má lidem připomenout, že riziko mrtvice se týká každého z nás, bez ohledu na věk. Součástí Světového dne mrtvice je také pokračování kampaně s názvem „1 ze 6“, která upozorňuje na to, že v současné době jednoho ze šesti lidí postihne během jejich života mrtvice.
Příčiny a projevy
„Cévní mozkové příhody (CMP) vznikají většinou na podkladě uzávěru mozkové tepny krevní sraženinou (trombem). Ta může vzniknout přímo v tepně zásobující mozek, nebo je zanesena odjinud, většinou ze srdce (embolizace).
Kromě uzávěru mozkové tepny trombem (tzv. ischemické CMP) mohou mozkové příhody vznikat také na podkladě krvácení do mozku (krvácivé CMP).,“ vysvětluje MUDr. Robert Čihák, vedoucí lékař oddělení arytmologie z kliniky kardiologie v IKEM.

Mozková mrtvice přichází náhle a projevuje se slabostí až ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla, poruchou řeči a vidění. U pacienta dochází k náhlé nevysvětlitelné závrati, případně náhlým pádům ve spojení s dalšími neurologickými příznaky. Může se objevit slepota, bolest hlavy, na začátku zvracení, porucha vědomí nebo epileptické záchvaty.
Mezi ovlivnitelné rizikové faktory vzniku mrtvice patří vysoký krevní tlak, kouření, obezita a vysoká hladina cholesterolu či cukrovka. Riziko onemocnění dále zvyšuje vysoký věk, ale také některá srdeční onemocnění, hlavně porucha srdečního rytmu a její nejběžnější typ – fibrilace síní. Ta zvyšuje riziko mozkové mrtvice pětinásobně.

Moderní prevence léčbou
Cévní mozkové příhodě lze předejít, například ovlivněním rizikových faktorů. Patří sem například včasná diagnostika a léčba vysokého krevního tlaku, vyloučení kouření (i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny cholesterolu, prevence nadváhy (obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná léčba cukrovky.
„Vznik CMP při fibrilaci síní je možné ovlivnit jednak samotnou léčbou této arytmie, jednak prevencí vzniku tromboembolických komplikací,“ vysvětluje kardiolog Robert Čihák. „Vzhledem k závažnosti klinického průběhu cévní mozkové příhody a ke stále omezeným možnostem příčinné léčby, která zatím nedokáže zajistit úplné vyléčení u většiny pacientů, je nutno klást velký důraz na primární prevenci vzniku cévních mozkových příhod,“ upozorňuje neurolog Ondřej Škoda.
Pomoc pacientům
Cévní mozkové příhody jsou po onemocněních srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Ačkoli klesá už od roku 1986, stále patří k nejvyšší v rozvinutých zemích. Umírá na ně více žen než mužů. Mozková mrtvice byla v České republice v roce 2007 příčinou úmrtí 4 666 mužů a 6 974 žen.
V souvislosti s vysokým počtem pacientů po mozkové mrtvici v Česku a jejich každoročnímu nárůstu vznikla před čtyřmi roky pacientská organizace ICTUS, která jim pomáhá s návratem do plnohodnotného života.
„Organizaci ICTUS jsme založili, protože máme vlastní zkušenosti s cévní mozkovou příhodou. Prošli jsme si celým léčebným a následným rehabilitačním procesem a dokážeme tak objektivně posoudit, co v České republice chybí a co je potřeba postiženým nabídnout,“ říká zakladatel organizace a webových stránek www.ictus.cz Jan Dohnálek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *