Infekce v ČR – EPIDAT

K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice slouží program EPIDAT. Hlášení infekčních nemocí je základem pro místní, regionální, národní a nadnárodní kontrolu šíření infekčních nemocí i pro hlášení infekcí z České republiky do Společenství EU a Světové zdravotnické organizaci.

Jeho zákonným podkladem jsou závazné předpisy, zejména:

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) Rozhodnutí Rady EU č. (Decision No.) č. 2119/98/EC on the European Parliament and of the Council setting up for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community (o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství),

3) Nařízení Evropskeho parlamentu a Rady (ES) č. 581/2004, o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí,

a dále předpisy závazné pro členské země Světové zdravotnické organizace.

Základní výstupy z programu Epidat jsou zveřejňovány v časopise Zprávy Epidemiologie a mikrobiologie ( http://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.