EU financuje nový výzkumný projekt v reakci na hrozbu neočekávaných epidemií, jako je E.coli

Evropská komise rozhodla, že přidělí dalších 12 milionů EUR z rámcového programu EU pro výzkum na posílení evropské schopnosti bojovat proti patogenům, jako je virulentní bakterie Escherichia coli (E.coli), kterou se nedávno nakazilo téměř 4 000 lidí v Evropě a 46 na ni zemřelo. Přeshraniční konsorcium nazvané ANTIGONE zahájí letos na podzim výzkum, jehož cílem je získat co možná kompletní vědecký popis nového kmene E. coli, na jehož výzkum bude konkrétně věnováno přibližně 2,1 milionu EUR, a řady dalších virulentních patogenů, které mohou ohrožovat lidské zdraví. Na základě lepšího pochopení fungování těchto patogenů mohou vědci vypracovat metody, jak proti nim bojovat. Výzkum se bude zaměřovat na způsoby prevence budoucích epidemií a vypořádání se s novými nákazami. Konsorcium bude úzce spolupracovat s pracovníky na jiném projektu – PREDEMICS – který byl vybrán již dříve.

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Naší koncepcí je zaměřit finanční prostředky Evropské unie věnované na výzkum a inovace na záležitosti, které se Evropanů dotýkají nejvíce, a zdraví je samozřejmě na prvním místě tohoto seznamu. Jsem tedy velmi ráda, že jsme mohli poskytnout dodatečné finanční prostředky na další posílení schopnosti Evropy rozpoznat vypuknutí epidemie a reagovat na ně“.

Na projektu ANTIGONE (ANTIcipating the Global Onset of Novel Epidemics – včasné rozpoznání výskytu nových epidemií ve světovém měřítku) má v současnosti pracovat 14 partnerů ze sedmi zemí. Projekt umožní shromáždit specifické odborné znalosti o široké škále virů a bakterií, včetně E.coli produkující shiga-toxin (STEC). ANTIGONE vybuduje znalostní základnu a shromáždí zdroje, které napomohou identifikovat, studovat a potlačovat neočekávané nové hrozby epidemií i jim předcházet. Cílem projektu je především určit faktory, které umožňují virovým a bakteriálním patogenům pocházejícím ze zvířat překonat překážky mezi druhy a přenést se na lidi. Jakmile vypukne nová a neznámá nákaza, bude ANTIGONE schopen provést a koordinovat analýzu bakterií nebo virů, které ji způsobily, epidemiologie dané nákazy i způsobu, jakým se přenášejí. Projekt se rovněž pokusí zjistit možné způsoby potírání nákazy a vzít si z ní ponaučení, které může pomoci předejít budoucím hrozbám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *