ČESKO SE HÝBE 2011

Co je  cílem!

Cílem je vybudovat základy pro ozdravění české populace, snížení obezity, zvýšení pohybových aktivit a preventivních opatření a tím …
… přimět co nejvíce lidí k pokud možno pravidelnému pohybu. Ne sportu.
… Vytvořit základnu podporovatelů „zdravého životního stylu a zapomenutého pohybu“.
… Dostat se do povědomí státního i nestátního sektoru (zdravotnictví, školy, ministerstva, fitness centra atd.).
… Zvýšit pohybovou gramotnost běžného českého člověka.
Dlouhodobé cíle projektu:
… podpora pravidelného pohybu ve všech věkových kategoriích nejen u zdravých lidí, ale i u osob trpících chronickými onemocněními.
… Oslovení významných státních i soukromých subjektů ke komplexní podpoře pohybu a sportu v Česku.
… Pravidelná fyzická aktivita na lékařský předpis.
… Zlepšení fyzické a psychické kondice celé populace a výrazná úspora státních i soukromých prostředků ve zdravotnictví.
Plán pro rok 2011.
1. Představení iniciativy Česko se hýbe nejen veřejnosti.
2. Připojení odborného lékařského sektoru k projektu.
3. Napojení na akademický sektor (konkrétní univerzitní pracoviště).
4. Zapojení státních institucí -spolupráce s ministerstvy zdravotnictví; školství, mládeže a tělovýchovy; financí; a zdravotních pojišťoven.
5. Oslovení co nejvíce subjektů ziskového a neziskového sportovního sektoru ke společné spolupráci.