POMOZ POMOCT! Jindřichův Hradec

POMOZ POMOCT!
U příležitosti Světového dne Červeného kříže se v neděli 8. května od 13 hodin uskuteční v areálu Tyršova stadionu v Jindřichově Hradci akce pro děti, mládež i dospělé se zájmem o zdraví a zdravý životní styl s názvem POMOZ POMOCT!.
Akci pořádají Město Jindřichův Hradec, Oblastní spolek Českého červeného kříže Jindřichův Hradec a 3. místní skupina Oblastního spolku Českého červeného kříže Jindřichův Hradec. Návštěvníky čeká bohatý program, který bude mimo jiné zahrnovat ukázky při zásahu při dopravní nehodě, ukázku techniky, výzbroje, různá vystoupení a soutěže o zajímavé ceny. Zájemci se dozvědí, jak správně poskytnout první pomoc a budou mít možnost ošetřit raněného. Akce se uskuteční za každého počasí. Záštitu nad akcí převzal starosta města Stanislav Mrvka.

Tradičně se zúčastní i VZP, pro účastníky bude připraven DEN ZDRAVÍ. Měření celkového cholesterolu, krevního tlaku, % tělesného tuku a BMI.