Označování potravinářských přídatných látek

Dne 20. ledna 2009 vstoupila v platnost nová právní úprava pro potravinářské přídatné látky, kterou představuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.

Nařízením se nahrazuje předchozí právní úprava a stanoví se harmonizované požadavky na používání potravinářských přídatných látek a jejich uvádění na trh, které platí jednotně ve všech členských státech Evropské unie.

Mezi základní ustanovení patří požadavky na označování přídatných látek jak v případě, že přídatné látky jsou použity pro další výrobu potravin, nebo jsou určeny přímo pro konečného spotřebitele. Nově se v článku 24 odstavci 1 nařízení stanoví povinnost uvést v označení potravin obsahujících určitá potravinářská barviva doplňující informace.

Pokud byla při výrobě potraviny použita, nebo potravin obsahuje následující potravinářská barviva:

E 110 žluť SY

E 104 chinolinová žluť SY

E 122 azorubin

E 129 červeň allura

E 102 tartrazin

E 124 ponceau 4R

je nutné buď u kódu nebo názvu tohoto barviva uvést informaci „může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“.

Povinnost tohoto označení nastala dnem 20. července 2010 s tím, že potraviny vyrobené a označené před tímto datem mohou být prodávány do dne jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Další informace najdete na serveru Ministerstva zdravotnictví ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *