Nadměrné pití alkoholu zabije každý rok ve světě 2,5 milionu lidí; mezi nimi je i 320.000 mladých lidí ve věku 15 až 29 let. Je to osmý nejrizikovější faktor úmrtí na světě, upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a dodává, že alkoholismus má na svědomí téměř čtyři procenta úmrtí na světě.
Všech 193 členských států se na Světovém zdravotnickém shromáždění v Ženevě minulý týden poprvé shodlo na společné rezoluci, v níž se zavazují bojovat proti nadměrnému pití alkoholu. Upozorňují, že alkoholismus se podílí na špatném zdraví lidí a může zdevastovat celé rodiny.
Rezoluce WHO je vlastně globální strategií, která stanovuje prioritní oblasti pro společné akce a dává návod všem zemím. Poskytuje také silný mandát WHO, aby na všech úrovních podpořila akce vedoucí ke snižování škodlivého pití alkoholu, uvedl poradce generálního ředitele WHO Ala Alwan.
Nadměrné pití alkoholu je také velký rizikový faktor pro choroby, jako jsou kardiovaskulární nemoci, cirhóza jater a různé druhy rakoviny. Souvisí také s různými infekčními nemocemi jako je HIV/AIDS nebo tuberkulóza, ale i s dopravními nehodami, násilím a sebevraždami.
Úspěšné spojení této strategie bude vyžadovat koordinované akce zemí, efektivní globální řízení a aktivní přístup všech zemí, upozorňuje Alwan.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *