Sopečný prach z Islandu – zdravotní rizika

Odhad možných zdravotních rizik, způsobených sopečným prachem, je plně závislý na vývoji meteorologické situace, o které průběžně informuje ČHMÚ. Pokud zůstane sopečný popílek v horních vrstvách atmosféry, nedojde ke zvýšené expozici obyvatel a tím ani k ovlivnění lidského zdraví.

Další info na webu Státního zdravotního ústavu Praha – www.szu.cz