Projekt „Jižní Čechy sportovní” motivuje mládež k pohybu+soutěž “S pohybem každý den”

Vedení Jihočeského kraje se aktivně zapojuje do propagace mládežnického sportu v regionu. S pomocí české olympioničky Kateřiny Neumannové se snaží poutavou formou přitáhnout mladé lidi ke klasickému lyžování, běhu, basketbalu a dalším sportům a vytvořit prostředí, kde bude mít každý oslovený zájem se do soutěží zapojit. Propagaci mládežnického sportu se věnuje prostřednictvím projektu „Jižní Čechy sportovní”, jehož generálním partnerem je Jaderná elektrárna Temelín a realizátorem občanské sdružení Jihočeský patriot.
Kampaň a soutěž pro zdraví a pro každého „S pohybem každý den 2010“ vyhlašuje Státní zdravotní ústav. Důvodem vyhlášení kampaně je nedostatečný pohyb a nadbytečný příjem potravy, které provázejí náš každodenní život, a které jsou jednou z příčin mnoha onemocnění. Pravidelná tělesná aktivita s vyváženým jídelníčkem je nejlepším prostředkem v jejich prevenci. Cílem kampaně a soutěže je motivovat společnost ke zvýšení pohybové aktivity. Soutěž je určena všem, komu není lhostejný zdravý životní styl. Bližší informace na www.szu.cz

Výzva k soutěžení o nekouření pro střední školy – zdravotnické a sociální

Soutěž je určena pro Střední zdravotnické, Vyšší zdravotnické, Střední sociální a Vyšší sociální školy

Při příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne, kterým je letos 18. listopad, vyhlašují Národní síť podpory zdraví o. s. a Státní zdravotní ústav desátý ročník soutěže o nejzdařilejší akci, která bude sloužit k propagaci tohoto dne. Rozsah, typ ani zaměření akce nejsou omezeny, záleží na zájmu a invenci přihlášených. Soutěž je určena pro studentky a studenty Středních zdravotnických, Vyšších zdravotnických, Středních sociálních a Vyšších sociálních škol jakožto budoucí profesionály, v jejichž rukou bude primární prevence, výchova ke zdraví a podpora zdraví. Soutěže se mohou účastnit celé školy, jednotlivé třídy nebo jen vybraná skupina studentů.

Hodnotit se budou následující kritéria:
originalita nápadu
rozsah akce a počet účastníků (třída, obec,…)
ohlas ve sdělovacích prostředcích a ve veřejnosti
dokumentace (foto, video, výstřižky z tisku, el. prezentace, apod.)

Přihlášku do soutěže je třeba podat do 15. 10. 2010 písemně nebo e-mailem na níže uvedenou kontaktní adresu, na které je též možno získat bližší informace.
Zprávu o proběhlé akci je nutno poslat na uvedenou adresu do 25. 11. 2010, písemně nebo e-mailem vč. dokumentace (fota, prezentace, leták…)

Soutěž bude vyhodnocena komisí složenou ze zástupců Národní sítě podpory zdraví a Státního zdravotního ústavu do 5.12. 2010. Výsledky soutěže budou školám zaslány a budou uveřejněny na webu Národní sítě podpory zdraví (www.nspz.cz)

Pro vítěze jsou určeny tyto ceny:
1.místo: 5.000,– Kč
2.místo: 3.000,– Kč
3.místo: 2.000,– Kč

Kontaktní adresa:

Lenka Švábová Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Tel.: 267 082 371, e-mail: lenka.svabova@szu.cz

Soutěž je v roce 2010 podpořena z Národního programu zdraví, Projekty podpory zdraví, projekt č. 10008

Známe finalisty soutěže O nejlepší školní oběd – dejte svůj hlas PÍSKU či VOLYNI

Soutěž O nejlepší školní oběd jde do finále. (Viz časopis Výživa a potraviny). Odborná porota vybrala ze 45 přihlášených receptů deset finalistů, kteří 27. 10. 2010 změří své síly a utkají se v souboji hrnců a vařeček.
Do finále soutěže postoupily tyto školní jídelny
(http://www.zijzdrave.cz/novinky/zname-finalisty-souteze-o-nejlepsi-skolni-obed.html)
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín
Základní škola a Mateřská škola, Libavá
ZŠ Ostrov, Masarykova
Domov mládeže a Školní jídelna, Písek
ZŠ Pohořelice
ZŠ Chmelnice, Praha
ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod
ZŠ Vidnava
Střední škola a Jazyková škola Volyně
Soutěž o nejlepší školní oběd nebude mít jen jednoho vítěze. Druhý vzejde z veřejného hlasování dětí na internetových stránkách YesNeYes.cz
(http://www.yesneyes.cz/soutez-o-nejlepsi-skolni-obed.html), kde hlasování běží od začátku záři do poloviny října. Zde si můžete také prohlédnout přihlášená menu všech 45 soutěžících. Tak neváhejte a vyberte si školní oběd, který by vám nejvíce chutnal!

24. Pečenkovy epidemiologické dny Č. Budějovice

24. Pečenkovy epidemiologické dny se konají tentokrát v Českých Budějovicích v hotelu GOMEL ve dnech 15. – 17. září 2010 pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D., hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora Statutárního města České Budějovice.
Program konference najdete na odkaze http://www.pecenkovydny.cz/

Solária v Rakousku nepřístupná mladým lidem do 18 let

Veřejná solária v Rakousku jsou dětem a mladým do 18 let nepřístupná. V alpské republice totiž začalo platit nařízení, které zakazuje, aby se chlapci a děvčata v těchto zařízeních uměle opalovali. Opatření má bránit případnému zvýšení rizika vzniku rakoviny kůže.

Solária jsou dětem a mládeži nepřístupná i v Německu, Itálii a Francii. V Česku je i osoby do 18 let navštěvovat mohou.

O zákazu vstupu do solárií pro osoby mladší 18 let rozhodl letos v dubnu rakouský ministr hospodářství, rodiny a mládeže Reinhold Mitterlehner. Shodly se na tom loni všechny rakouské parlamentní strany. Poukazovaly na možnou škodlivost ultrafialového záření z přístrojových trubic. Od jara do konce srpna měli provozovatelé čas, aby přijali potřebné kroky a zabránili mladým v přístupu k opalovacím strojům. V některých soláriích by se tak měly například kontrolovat průkazy. Jinde se zavedly zvláštní čipové karty či vstupní kódy, které mohou získat jen dospělí. Za porušování pravidel hrozí pokuta až 2180 eur (asi 54.000 korun). Někteří provozovatelé nařízení kritizovali. Vadilo jim, že jeho zajištění pro ně znamená výdaje a navíc kvůli němu přijdou o část klientů. Kvůli nižším příjmům pak prý budou muset asi propouštět.
Před častými návštěvami solárií již několik let varuje Evropská komise. Doporučuje, aby se umělého slunění vyvarovali hlavně mladí do 18 let, lidé s citlivou pokožkou či s velkým množstvím neobvyklých mateřských znamének. Letos v únoru zveřejnila výsledky průzkumu, podle něhož každý sedmý přístroj v EU nesplňoval normu o množství ultrafialového záření.
Ze zdravotnických statistik vyplývá, že počet pacientů se zhoubným melanomem narůstá. Podle některých odborníků výrazně stoupá riziko vzniku rakoviny, pokud lidé s opalováním v soláriích začnou před 30. rokem věku. Nadměrné používání opalovacích strojů prý přispívá k onemocnění a k rychlému stárnutí kůže.

V Česku zákaz používat solária dětem a mládeži neplatí. Lékaři po něm ale už delší dobu volají. Česká obchodní inspekce při kontrolách zjistila v řadě zařízení četné nedostatky, a to včetně překročení stanoveného limitu záření. Do dvou let by chtěla plošně zkontrolovat všechna solária v Česku.

Aktuální situace v problematice Bisfenolu A v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Bisfenol A (BPA) je dlouhodobě v centru pozornosti odborníků v EU a pochopitelně i v ČR. Otázkou, která se diskutuje je možný zákaz této sloučeniny pro určité typy výrobků. Rezidua této látky totiž vyvolávají obavy jak odborné, tak i laické veřejnosti, zejména v souvislosti s použitím v polykarbonátech, ze kterých jsou vyráběny kojenecké lahve. V zemích EU je v tomto směru rozhodující odbornou autoritou Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho panel zaměřený na předměty určené pro styk s potravinami (Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids – CEF).
Ministerstvo zdravotnictví ČR, společně se Státním zdravotním ústavem (SZÚ), průběžně sleduje významné rizikové faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat lidské zdraví. Nové skutečnosti jsou průběžně vyhodnocovány, a to nejen ve vztahu k BPA. V průběhu září a října 2010 se uskuteční rozsáhlé šetření Orgánů ochrany veřejného zdraví ve spolupráci se SZÚ monitorující možnou expozici obyvatel ČR materiálům určeným pro styk s potravinami obsahujícím BPA. Podobné účinky jako BPA (vliv na endokrinní systém) má však také řada dalších látek. SZÚ proto navrhuje výzkumný projekt v rámci Interní grantové agentury MZ ČR, který by dlouhodobě sledoval zátěž české populace vybranými toxickými látkámi, zejména látkám toxickým pro reprodukci a látkám označovaných jako „endokrinní disruptory“.S použitím materiálů SZÚ Praha: Jitka Sosnovcová

Zdravotní tvrzení: sójová bílkovina a snížení krevního cholesterolu

EFSA zamítl tvrzení o vliv sójové bílkoviny na snižování LDL-cholesterolu v krvi.

Společnost HarlandHall Ltd. zastupující
– the Soya Protein Association (SPA; zastupuje zájmy výrobců sójových výrobků ve Velké Británii),
– the European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO),
– the European Natural Soyfood Manufacturers Association (ENSA)

podala podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 prostřednictvím kompetentního orgánu ve Velké Británii žádost o vydání vědeckého stanoviska EFSA pro tvrzení, podle kterého má sójová bílkovina vliv na snížení koncentrace cholesterolu v krvi. Snížení cholesterolu v krmi snižuje riziko (koronárního) onemocnění srdce.
Uvedené tvrzení tak spadá do kategorie tvrzení týkajících se snižování rizika onemocnění.
Žadatel poskytl 40 studií na lidech, z nichž bylo 32 “randomized control trials (RCT)” a 8 “observational” studií. Dále poskytl 10 meta-analýz a přehled pravděpodobných mechanismů, kterými sójová bílkovina projevuje uváděný účinek.

Panel NDA (panel pro dietetické produkty, výživu a alergie) posoudil předloženou dokumentaci a došel k závěru, že většina ze studií předložených žadatelem nebyla vhodně uspořádána pro testování účinku sójové bílkoviny jako takové, nýbrž se testoval izolát sójové bílkoviny (SPI) nebo sójové potraviny, které obsahují kromě bílkoviny i jiné složky, o kterých se v intervenčních studiích tvrdí, že mají vliv na krevní cholesterol (jde např. o tuk a mastné kyseliny, včetně polynenasycených mastných kyselin, sójovou vlákninu, sójové izoflavony). EFSA si proto vyžádal doplňující informace.
Po zhodnocení veškeré dokumentace panel NDA došel k závěru, že vztah mezi konzumací sójové bílkoviny a snížením koncentrací LDL-cholesterolu v krvi se neprokázal. Stanovisko EFSA je zveřejněno na webu Informačního centra bezpečnosti potravin.

1 92 93 94 95 96 100