IV. ROČNÍK ROTOPED-TOURS A 1. ROČNÍK PĚŠKO – TOURS 2010 Jihočeský kraj – u příležitosti 1. října – Mezinárodní den seniorů

Termín: 1. října – 31. října 2010
Podmínky účasti:
 Zúčastnit se může každý BEZ OHLEDU NA VĚK, kdo má přístup k rotopedu
 Pokud nemáte možnost jet na rotopedu, můžete se účastnit jako chodec a organizátorům nahlásíte počet našlapaných kilometrů od 1. do 31. 10. 2010
 Ujetou nebo ušlou vzdálenost si zaznamenávejte každý den do tabulky
 31. října 2010 tuto vzdálenost sečtěte a počet kilometrů nahlašte organizátorům aktivity
 Vítězem se stává každý, kdo se zúčastní, neboť svou aktivitou udělal něco pro své zdraví

Účelem této akce je propagace pozitivního přístupu k životu, zejména propagace pohybové aktivity a zdravého životního stylu

Senioři a jejich rodiny – síla, kterou je třeba rozvinout

Výsledky zasílejte hlavní organizátorce – MVDr. Marcele Mathesové
email: marcela.mathesova@nspz.cz – budou zveřejněny začátkem listopadu na webových stránkách o.s. Národní síť podpory zdraví – www.nspz.cz
10 vylosovaných účastníků z Jihočeského kraje obdrží kosmetický dárek a slevové poukázky na konzultaci a vyšetření v Poradně podpory zdraví a zdravého životního stylu
v Českých Budějovicích
Dotazy pro účastníky z Jč. kraje – Marie Ticháková – Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu, České Budějovice – MEDIPONT, ul. Matice školské
Tel.: +42 737 121 376, email: marie.tichakova@nspz.cz
http://www.podpora-zdravi.cz
Hlavní partner: NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ

Světový den srdce 2010

Oslavte s námi Světový den srdce a zapojte se do aktivit podporujících zdravý životní styl!
Přijďte si vyzkoušet nejneuvěřitelnější závod v Česku – závod v běhu do schodů Flora RUN UP 2010!
Již tradičně se koncem září slaví ve více než 100 zemích světa Světový den srdce, kterým si připomínáme, jak důležité pro nás naše srdce je a že bychom měli o jeho zdraví náležitě pečovat. Flora jej v letošním roce oslaví nejen mistrovstvím ČR v běhu do schodů, ale rovněž během pro zdravé srdce, kterého se může zúčastnit každý, kdo chce udělat první krok v péči o zdraví svého srdce.
A kde to vše vypukne? 26.9.2010 v Praze 4 v obchodním centru Arkády Pankrác.
Národní síť podpory zdraví vyzývá veřejnost k dlouhodobější akci, a to k účasti na IV. ročníku ROTOPED-TOURS A 1.PĚŠKO-TOURS 2010. Akce proběhne od 1. do 31. října 2010 a informace získáte na našich webových stránkách.

Evropský den bez aut – České Budějovice 22.9.2010

Národní síť podpory zdraví, o.s. – regionální pracoviště České Budějovice a Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích vás zvou na náměstí Přemysla Otakara II. v ČB, kde se 22. září 2010 zúčastní Evropského dne bez aut. Na projektu se podílí CEGV Cassiopeia, Tábornický oddíl Robinsoni, Dům dětí a mládeže a další organizace. Náměstí bude uzavřeno od 8:00 do 14:OO hod. pro soutěže a hry pro děti, ekotrh, a další aktivity. Zdravotní ústav představí tradičně měřící vůz Horiba a Národní síť podpory zdraví – Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu bude prezentovat projekty podpory zdraví – Přijmi a vydej a S pohybem každý den a připravované vzdělávací aktivity (Konference Škola podporující zdraví a VÝCVIK V KRÁTKÝCH INTERVENCÍCH RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ).

Den zdraví s VZP v Soběslavi 14. září 2010

Den zdraví s VZP můžete navštívit v Soběslavi, kde je v rámci Galaxy série 2010 připraveno pro pojištěnce VZP – měření celkového cholesterolu, krevního tlaku a % tělesného tuku, společně s poradenstvím. Dále uvidíte klauny, biketrialovou show, soutěžní steppery, doprovodný program, soutěže, hudební a taneční vystoupení. Informace o projektech podpory zdraví: S pohybem každý den a Přijmi a vydej.

Projekt „Jižní Čechy sportovní” motivuje mládež k pohybu+soutěž “S pohybem každý den”

Vedení Jihočeského kraje se aktivně zapojuje do propagace mládežnického sportu v regionu. S pomocí české olympioničky Kateřiny Neumannové se snaží poutavou formou přitáhnout mladé lidi ke klasickému lyžování, běhu, basketbalu a dalším sportům a vytvořit prostředí, kde bude mít každý oslovený zájem se do soutěží zapojit. Propagaci mládežnického sportu se věnuje prostřednictvím projektu „Jižní Čechy sportovní”, jehož generálním partnerem je Jaderná elektrárna Temelín a realizátorem občanské sdružení Jihočeský patriot.
Kampaň a soutěž pro zdraví a pro každého „S pohybem každý den 2010“ vyhlašuje Státní zdravotní ústav. Důvodem vyhlášení kampaně je nedostatečný pohyb a nadbytečný příjem potravy, které provázejí náš každodenní život, a které jsou jednou z příčin mnoha onemocnění. Pravidelná tělesná aktivita s vyváženým jídelníčkem je nejlepším prostředkem v jejich prevenci. Cílem kampaně a soutěže je motivovat společnost ke zvýšení pohybové aktivity. Soutěž je určena všem, komu není lhostejný zdravý životní styl. Bližší informace na www.szu.cz

1 84 85 86 87 88 93