Světový den vody

Česko oslaví Světový den vody -  vyhlásila ho Organizace spojených národů v roce 1993. Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduší, energie a výživa - podmiňuje existenci lidstva. Výskyt vody…

Kampaň HELP

Kampaň Evropské komise Help – Pro život bez tabáku nabízí konkrétní pomoc Evropanům, kteří hledají informace o tom, jak přestat nebo nezačít s kouřením, případně jak se vyhnout pasivnímu kouření.…

ÚVOD

Poradna podpory zdraví  poskytuje individuální poradenství v primární a sekundární prevenci nemocí, na jejichž vzniku a vývoji se podílí životní styl. K intervenovaným oblastem životního stylu patří zejména výživa, tělesná…