Dejte sbohem cigaretám

Kouření je “bezpečná ” cesta ke smrti. Nevěříte? V průmyslově vyspělých zemích má modrý dým na svědomí 1,8 milionu lidí ročně. Zatímco v některých státech, např. v USA, se situace mění k lepšímu, v České republice je tomu výrazně naopak. Speciálních protikuřáckých  kampaní je nedostatek a mrňavý dodatek na cigaretových krabičkách…. “že Ministr zdravotnictví varuje…” celkem nic nevyřeší. Tabákový průmysl zaměřuje svou reklamu především na mládež, která začíná s kouření v průměru ve 12 letech. Dospělí kuřáci omlouvají svou nemoc tvrzením, “že na něco se umřít musí”. Tváří v tvář zákeřnému onemocnění začnou mluvit jinak. Bohužel je mnohdy pozdě.

Sopečný prach z Islandu – zdravotní rizika

Odhad možných zdravotních rizik, způsobených sopečným prachem, je plně závislý na vývoji meteorologické situace, o které průběžně informuje ČHMÚ. Pokud zůstane sopečný popílek v horních vrstvách atmosféry, nedojde ke zvýšené expozici obyvatel a tím ani k ovlivnění lidského zdraví.

Další info na webu Státního zdravotního ústavu Praha – www.szu.cz

JOB DAY – s VZP – Č. Budějovice 20.4.2010

Pro pojištěnce VZP vyšetření celkového cholesterolu z kapky krve z prstu, měření krevního tlaku a procenta tělesného tuku ZDARMA – nabízí Poradna podpory zdraví a ZŽS

JOBDAY EURES 2010 – University of South Bohemia – Tuesday April 20th 2010
Datum: úterý 20. duben 2010
Čas: 9:00 – 16:00
Lokalita: Aula Jihočeské univerzity (Bobík)
Ulice: Studentská 1410/23, České Budějovice
Město: České Budějovice, Czech Republic

Mezinárodní burza práce v úterý 20. dubna 2010 v Aule Jihočeské univerzity (Bobík), 9 – 16h, Studentská 1410/23, České Budějovice, JOBDAY EURES 2010 – University of South Bohemia – Tuesday April 20th 2010

Seznam vystavovatelů:

ČSOB
E.ON
ESF
EURES
Europe Direct
Exxon Mobil
Jobsinprague.cz
Kooperativa
Manpower
OVB
PWC
Robert Bosch
Sprace.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kdo přestane, vyhraje – 2010 – soutěž pro kuřáky o ceny

Národní síť podpory zdraví,o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Nadací CINDI pořádají soutěž pro všechny kuřáky, kteří chtějí zanechat kouření a udělat tak zásadní krok ke zlepšení svého zdraví.

Podmínkou účasti v soutěži je dosažení věku 18 let a pravidelné kouření tabákových výrobků nejméně po dobu předcházejících 365 dní.

Termín soutěže: 3. – 28. května 2010
Po tuto dobu se soutěžící zaváže nekouřit

Pravidla soutěže a přihláška jsou umístěny do 2. května 2010  – ZDE

Rady pro soutěžící jsou umístěny ZDE

Své zdraví vyhrává každý soutěžící a můžete vyhrát i některou z hodnotných cen!

Veřejné slosování proběhne po ukončení soutěže, o termínu a místě slosování budou účastníci soutěže informováni na těchto www stránkách.

Po dobu soutěže se můžete o zvládání odvykání kouření poradit s odborníky.

Soutěž je v roce 2010 finančně podpořena z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví, Projekty podpory zdraví

Pro vylosované soutěžící z Jihočeského kraje jsou připraveny 3 balíčky kosmetiky zn. AVON  a produktů zn. SUNKINS v hodnotě 1000,-Kč

Další informace získáte u M. Tichákové, Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu, České Budějovice, 737 12 13 76

Zabraňte zvyšování svých výdajů – dejte přednost prevenci

Výdaje českých domácností na zdravotní péči stouply v letech 2000 až 2008 podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) téměř trojnásobně. Přispěly k tomu zejména regulační poplatky, růst doplatků na lék…

Veřejné výdaje ve stejném období stouply o třetinu a výdaje zdravotních pojišťoven o 70 procent. Data z nové publikace Výsledky zdravotnických účtů ČR 2000 – 2008 představila Vladimíra Kalnická z ČSÚ.

“Domácnosti nejvíce platí za léčiva, prostředky a ambulantní péči, ta zahrnuje hlavně platby u zubařů a různá potvrzení u praktických lékařů,” uvedla.

Celkové náklady na zdravotní péči stouply v letech 2000 až 2008 ze 146,8 miliardy na 264,5 miliardy korun. Největší podíl hradily zdravotní pojišťovny, 74,6 procenta. V roce 2008 tvořily výdaje domácností 15,6 procenta, výdaje na lůžkovou péči dosáhly 68,8 miliardy, to je 26 procent celku, na zdravotní zboží 63,1 miliardy, to je 23,8 procenta, z toho za léky 53,5 miliardy, upřesnila Kalnická.

Nejvíce peněz šlo na léčení nemocí oběhové soustavy, v roce 2008 to bylo 19,6 miliardy, na druhém místě byla léčba rakoviny s částkou 14,5 miliardy. Průměrné výdaje na péči o jednoho pojištěnce rostly s věkem – nejvyšší byly u mužů mezi 75 až 79 lety, a to 55.800 korun v roce 2008, u žen nad 85 let, a to 53.400 korun.

Světový den monitoringu diabetu 14.4. – Poradna PZaZŽS vás zve na měření glykemie z kapky krve z prstu.14.4.2010

Tento den vyhlásila Mezinárodní federace diabetu, organizace, jejíž cílem je zkvalitňovat život lidí s diabetem.

Mezinárodní federace diabetu (IDF) byla založena roku 1950. Je do ní zapojeno 142 zemí se 183 národními organizacemi, jejímiž členy je mnoho jednotlivců, asociací i firemních partnerů. V České republice Česká diabetologická společnost a Svaz diabetiků ČR.

IDF spolupracuje s WHO, PAHO (the Pan American Health Organization) a dalšími vládními i nevládními institucemi. Vše s cílem zkvalitňovat život lidí s diabetem.

Hlavní náplň činnosti Mezinárodní federace diabetu

Pracovní skupiny se snaží zlepšovat dostupnost kvalitního inzulínu a ekonomiku diabetické péče vůbec.

Konzultační sekce se zabývají specifickou problematikou diabetu dětí a dospělých, včetně jejich edukace.

V sedmi regionech na národní a regionální úrovni tvoří Federace programy k rozvoji členských asociací.

Od roku 1992 podporuje řadu stáží a vědeckých programů prostřednictvím “Nadace pro vzdělávání”.

Podle Mezinárodní federace diabetu je na světě asi 15 miliónů lidí s diabetem I. typu, což je něco málo přes 7 % z celkového počtu diabetiků a 140 miliónů diabetiků II. typu, což je přibližně 92 % ze všech lidí s cukrovkou. Asi 80 – 90 % pacientů s cukrovkou 2. typu trpí nadváhou či obezitou. V Česku se léčí s diabetem kolem tři čtvrtě milionu pacientů, každý devátý obyvatel je diabetik. Od roku 1975 se počet diabetiků ztrojnásobil.

Světový den monitoringu diabetu nám připomíná, že stojíme na prahu epidemie diabetu. To nejmenší, co můžeme udělat, je podstoupit příslušná vyšetření a zamyslet se, zda svým životním stylem nesměřujeme přímo k této nemoci.

Udržení správné hladiny cukru snižuje riziko rozvoje akutních i pozdních komplikací. Akutní komplikace, jako výkyv hladiny cukru pod a nad stanovené hodnoty nelze sice ze života diabetika úplně vyřadit, ale pečlivým sledováním glykémie můžeme řadě z nich předcházet, případně na ně včas reagovat.

Monitoring diabetu zahrnuje měření cukru v krvi nalačno a po jídle a zjištění glykovaného hemoglobinu. Glykémie nalačno a po jídle dává obraz o aktuálním stavu cukru, glykovaný hemoglobin vypovídá o hladině cukru v období dvou až tří měsíců. Čím je údaj vyšší, tím je stav závažnější.

Cukrovku nelze vyléčit, ale vhodnou životosprávou a léky ji lze dlouhodobě utlumit. Příčinou nemoci je porucha vylučování inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek.

Cukrovka prvního typu se objevuje nejčastěji v dětství, má ji sedm procent diabetiků. Začátek onemocnění je náhlý, projevuje se zvýšenou žízní, častým močením. Cukrovku druhého typu má přes 90 procent diabetiků. Vzniká v dospělosti a souvisí s obezitou. Projevuje se poznenáhlu, mnoho let nemusí mít pacient žádné příznaky. Často se projeví až komplikacemi, nezřídka vede až k amputaci nohy.

Třetí skupinu tvoří méně časté typy diabetu, například cukrovka při poruchách žláz s vnitřní sekrecí či cukrovka související s vlivem léků a chemikálií. Čtvrtým typem je cukrovka v těhotenství, postihuje asi tři procenta těhotných žen. Po porodu odeznívá.

I zdraví lidí by si měli kontrolovat pravidelně hladinu cukru v krvi. Při pravidelných preventivních prohlídkách je možné odhalit cukrovku v začátcích a zahájit včas léčbu.

Jednou ročně by si měli nechat změřit hladinu cukru v krvi lidé s nadváhou či obezitou (BMI nad 27), lidé z rodin, kde se cukrovka vyskytla, pacienti s vysokým krevním tlakem (nad 140/90), matky, které porodily dítě těžší než 4,5 kilogramu a pacienti s onemocněním srdce.

Všem ostatním, kterým je více než 45 let a nepatří do žádné z rizikových skupin, stačí vyšetření hladiny cukru jednou za dva roky. Zdravotní pojišťovny jim v tomto intervalu vyšetření zaplatí.

Světový den zdraví 2010 – 7. duben 2010 – podporujeme Světový den zdraví jarní vycházkou či vyjížďkou. Sraz ve 14.30 u Dlouhého mostu

7. duben 2010
Světový den zdraví se každoročně slaví 7. dubna na výročí založení WHO. Každým rokem WHO vybere jedno z klíčových témat světového zdraví a organizuje mezinárodní, regionální a místní akce, které zdůrazní vybrané téma.
Světový den zdraví 2010 se zaměří na téma urbanizace a zdraví. Téma bylo vybráno s ohledem na dopad urbanizace – jak na naše kolektivní zdraví celosvětově, tak i na zdraví každého jedince. V průběhu týdne 7. – 11. dubna 2010 budou celosvětově probíhat akce kampaně „1000 měst, 1000 životů“ s cílem:

1000 měst: Zpřístupnit veřejné prostory iniciativám vedoucím k lepšímu přístupu ke zdraví, ať už aktivitám v parcích, schůzkám v městských radnicích, kampaním vedoucím k čistším veřejným prostorám, či uzavírání částí ulic motorizovaným prostředkům;

1000 životů: Sesbírat 1000 příběhů o „hrdinech“ městského zdraví, kteří se zasadili o zásadní positivní dopad na zdraví v jejich obcích.

I česká města se mohou do kampaně zapojit tím, že se zaregistrují na stránkách WHO (ke dni 13. ledna se ke kampani přihlásilo 129 měst celosvětově).

Přijďte poznat nový způsob cvičení s Petrem Požárkem

FYBcamp – australský trénink vhodný pro muže a ženy všech věkových kategorií
„Sám dokážeš hodně, ale v týmu překonáš cokoliv.”
„I cesta může být tvůj cíl, nech se vést.”
FYBcamp je především výzva a tým. Nejefektivnější kondiční program vedený profesionálním trenérem. Jde o ten pravý pohyb pro všechny, kteří se chtějí dostat do formy, vytvarovat si postavu nebo shodit pár kil a radovat se tak ze skutečného výsledku.
Najdi motivaci a splň si svůj cíl.”
Rozvrh:
Termín 1. 12. 4. – 14. 5. 2010 (5 týdnů)
Termín 2. 17. 5. – 18. 6. 2010 (5 týdnů)
Den Čas Místo

Pondělí 7:00 – 8:00 a 18:30 – 19:30 Stromovka park ČB
Úterý 7:00 – 8:00 a 18:30 – 19:30 Adrenalin park Hluboká nad Vltavou
Středa 7:00 – 8:00 a 18:30 – 19:30 Stromovka park ČB
Čtvrtek 7:00 – 8:00 a 18:30 – 19:30 Adrenalin park Hluboká nad Vltavou
Pátek 7:00 – 8:00 Stromovka park ČB
Místo setkání:
Stromovka park ČB- sraz v 6:50 u „Bagru” (jezírko), parkovat můžete na parkovišti Kaufland
Adrenalin park HLUBOKÁ- sraz v 6:50 u restaurace v Baseballovém areálu Hluboká nad Vltavou www.adrenalin-hluboka.cz
Ceník:
Kategorie Počet Cena (5 týdnů)
Začátečník 1x / týdně 375,-Kč (75,- Kč / lekce)
Sportovec 2x / týdně 700,- Kč (70,- Kč / lekce)
Profesionál neomezeně 1200,- Kč (48,- Kč / lekce)
Přihlásit se…
Stačí napsat SMS na +420 777 047 665 ve tvaru JMÉNO, VĚK, KATEGORIE (začátečník, sportovec, profesionál), DEN (či dny) kdy si přijdu dát do těla…
Nebo e-mail: petr@feelyourbody.eu

1 98 99 100 101