Něco o mně

Marie Ticháková, registrovaná asistentka ochrany veřejného zdraví

členka z.s. Národní síť podpory zdraví

=======================================================

Střední zdravotnická škola, 2leté pomaturitní studium AHS, maturita 1977; specializační atestace v oboru hygiena dětí a dorostu v roce 1990, specializační atestace v oboru hygiena práce a pracovního lékařství v roce 1996.

1977 – 1984 – Okresní hygienická stanice Pelhřimov

1984 – 2002 – Krajská hygienická stanice České Budějovice

2003 – 2007 – Odbor zdravotní prevence, oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v  Č. Budějovicích.

2008 – 2010 –  Státní zdravotní ústav Praha, Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví, regionální pobočka České Budějovice

Od 1. 6. 2009 – vedoucí dislokovaného pracoviště pro Jihočeský kraj

2004 – absolventka cyklu kvalifikačních kurzů pro pracovníky v podpoře zdraví – SZÚ.

2008 – absolventka 5-ti modulového akreditovaného kurzu Ministerstva Zdravotnictví – “Poradenství a časná intervence v oblasti návykového chování”

Držitelka Certifikátu řádné registrace A asistentů hygienické služby České asociace sester.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – obor asistent ochrany veřejného zdraví – reg. Č. 013-0056-5057 od 6. 9. 2005

Od r. 1995 spolupráce s  katedrou tělesné výchovy a sportu a posléze katedrou výchovy ke zdraví PF JU na projektech podpory zdraví:

1995 – 1997 – “Škola plná pohybu”, 1999 – „Pohybová aktivita a škola“, 2001 – „Týdny zdraví na základní škole“ , 2003 – 2004 – „Být obézní je normální ? Aneb jak na obezitu v ZŠ“.

V roce 2004 – účast na řešení projektu: „TSE – Zdravý podnik“

V roce 2005 – účast na projektu podpory zdraví: „Hubneme s Bumbrlínkem“ a „Krásné je žít“.

V roce 2006 – účast na projektu: „Hýbejme se pro zdraví“

Spolupráce na celostátních projektech podpory zdraví – kampaně – „Přijmi a vydej“, Přestaň a vyhraj“.

Spolupráce s Magistrátem města České Budějovice na místních kampaních: „Kdo přestane, vyhraje“ – v letech 2006 – 2008.

V roce 2008 – účast na řešení projektu: „Aktivní stárnutí“

V roce 2009 – účast na řešení projektů: „S pohybem každý den“ a „Aktivní stárnutí“.

– účast na ROAD SHOW VZP – Dny zdraví ve 23 městech Jihočeského kraje

V roce 2010 – založení Nestátního zdravotnického zařízení – Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu