Nabízíme

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu – nestátní zdravotnické zařízení – nabízí své odborné činnosti  – Marie Ticháková

Ordinační hodiny:

PO – PÁ EUC Klinika,  ul. Matice školské 1786/17 České Budějovice – 9. patro, dv.č. 919  dle objednávek

Telefon: +420737121376, email: tichakova@centrum.cz,

Nabídka poradenství:

– Výživové poradenství – zhodnocení zdravotního a výživového stavu, analýza tělesné kompozice – měření procenta tělesného tuku (bioimpedancí), zjištění Body Mass Indexu, zhodnocení stravovacích zvyklostí
– Poradenství pro snižování rizika srdečně cévních chorob – krátké intervence, screeningová měření celkového cholesterolu a krevního cukru – výsledky ihned

– Přednášky a besedy o správné výživě a zdravém životním stylu

– Realizace intervenčních programů v oblasti zdravého životního stylu – projekty podpory zdraví pro města, obce, podniky, školy, mateřská centra, zařízení pro seniory apod.

– Pořádání akcí pro podporu zdraví široké veřejnosti – Dny zdraví ve městech, obcích, podnicích – účast mobilní poradny podpory zdraví

– Avoncentrum – poradenství, možnost registrace, nákupy se slevou

– SM SYSTÉM