Den pro děti a dospělé

Statutární město prostřednictvím odboru kultury pro vás připravilo v úterý 1. června 2010 u Sportovní haly den určený dětem i jejich rodičům. Od 14 do 18 hodin si budou moci všichni vyzkoušet své dovednosti a zdatnost na horolezecké stěně, atrakci Opičí dráhu či skládání puzzlí. Můžete si vyzkoušet i další skvělou novinku – Lovec světla, která prověří vaši koordinaci pohybů, reflexy, postřeh i paměť. Mozkové závity si můžete procvičit i na šifrách či u stanoviště pořádané Menzou. VZP pro děti připravila divadelní hru „Jak statečný Honzík své zoubky zachránil“,

Dospěláci si mohou nechat změřit cholesterol, tlak nebo tuky v těle. Zajišťuje Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu CB.

Nemohou chybět ani další stanoviště jako např. prolézání a skákání v pytlích, házení molitanovými míčky na panáka a na plechovky, lovení rybiček, jízda na koloběžce, skákání na nafukovacím míči. Se svou Bike show se představí Pepa Bigi. Ti nejmenší jistě ocení kreslení křídami na beton či mohou shlédnout dětská představení Divadla Lidušky z Prahy a Studia dell´arte. Na každém stanovišti čeká na šikovné dítko sladká odměna a razítko do startovací karty. Kdo zdárně projde a vyzkouší všechny disciplíny, tak v cíli vymění orazítkovanou kartu za překvapení, které si vytáhne ze „štědrého pytle“. Odpoledne zpříjemní svým laskavým slovem a hudebním doprovodem moderátor Vojta Vít.

2. června 2010 – pozvánka na akci v rámci kampaně Světový den bez tabáku

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu

Národní síť podpory zdraví

České Budějovice

a Magistrát města České Budějovice vás zvou

na akci v rámci kampaně

„SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU“

Motto: Užívání tabáku s důrazem na marketing zaměřený na ženy

termín:  2. 6. 2010 od 10.00 hod. do 15.00 hod.

místo konání: Nám. Př. Otakara II. v rohu směrem k radnici

I v tomto roce se Magistrát města České Budějovice zapojí do celostátní kampaně

Světový den bez tabáku. Ve spolupráci s Poradnou podpory zdraví a zdravého životního stylu České Budějovice – Národní sítí podpory zdraví – bude v tento den na náměstí postaven stánek, kde budou pracovníci poradny poskytovat veškeré důležité informace o škodlivosti kouření a o možnostech odvykání. Ti, kteří  vyplní anketu týkající se kouření, obdrží  volnou vstupenku na Černou věž, aby si ověřili svou kapacitu plic.

Kuřáci budou mít možnost vyplnit si test závislosti na nikotinu.

Organizátoři uvítají každého, kdo bude mít zájem o informace a zejména ty z vás,

kteří se rozhodli přestat s kouřením.

KDO PŘESTANE – VYHRAJE 2010

2. května 2010 byla uzavřena možnost přihlášek do soutěže Národní sítě podpory zdraví, o.s., Státního zdravotního ústavu a Nadace CINDI – Kdo přestane, vyhraje. Soutěž byla určena pro všechny kuřáky, kteří chtěli zanechat kouření a udělat tak zásadní krok ke zlepšení svého zdraví. Přihlásilo se 500 účastníků – 2. června 2010 budou již zveřejněny výsledky a jména výherců, kteří obdrží hodnotné ceny.

Více info na webových stránkách organizátorů: http://www.podpora-zdravi.cz/ a http://www.nspz.cz/. Soutěž je v roce 2010 finančně podpořena z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví, Projekty podpory zdraví

WHO vytáhla do boje proti škodlivému užívání alkoholu

Nadměrné pití alkoholu zabije každý rok ve světě 2,5 milionu lidí; mezi nimi je i 320.000 mladých lidí ve věku 15 až 29 let. Je to osmý nejrizikovější faktor úmrtí na světě, upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a dodává, že alkoholismus má na svědomí téměř čtyři procenta úmrtí na světě.
Všech 193 členských států se na Světovém zdravotnickém shromáždění v Ženevě minulý týden poprvé shodlo na společné rezoluci, v níž se zavazují bojovat proti nadměrnému pití alkoholu. Upozorňují, že alkoholismus se podílí na špatném zdraví lidí a může zdevastovat celé rodiny.
Rezoluce WHO je vlastně globální strategií, která stanovuje prioritní oblasti pro společné akce a dává návod všem zemím. Poskytuje také silný mandát WHO, aby na všech úrovních podpořila akce vedoucí ke snižování škodlivého pití alkoholu, uvedl poradce generálního ředitele WHO Ala Alwan.
Nadměrné pití alkoholu je také velký rizikový faktor pro choroby, jako jsou kardiovaskulární nemoci, cirhóza jater a různé druhy rakoviny. Souvisí také s různými infekčními nemocemi jako je HIV/AIDS nebo tuberkulóza, ale i s dopravními nehodami, násilím a sebevraždami.
Úspěšné spojení této strategie bude vyžadovat koordinované akce zemí, efektivní globální řízení a aktivní přístup všech zemí, upozorňuje Alwan.

Nebezpečí vysokého tlaku připomíná Světový den hypertenze 17. května 2010

Sedm milionů lidí umírá každý rok na nemoci, které zapříčinil vysoký krevní tlak. Hypertenzí trpí podle Světové zdravotnické organizace 1,5 miliardy lidí, z toho 2 miliony Čechů. Tlak jim nejčastěji zvyšují přemíra solení a nadbytečné kilogramy. Lidé navíc k preventivním prohlídkám často nezajdou, proto jsou v Česku  další statisíce těch, kteří o své nemoci vůbec neví.

Lékaři naměří každému druhému Čechovi staršímu padesáti let na tlakoměru hodnotu 140 na 90 mmHg a výše.

Hypertenze trápí hlavně muže. Důvodem je jeden z rizikových faktorů – obezita. Jen 30 procent mužů a 40 procent žen má správnou váhu.

Krevní tlak zvyšuje také sůl. 12 gramů za den sní průměrný Čech, přitom by si měl jídlo osolit maximálně 8 gramy.

Hypertenze je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik onemocnění srdce a cév, a to včetně mrtvice, infarktu a srdečních kolapsů. Vede také k nemocem ledvin, diabetu a některým typům nádorových onemocnění.

Světový den vody

Česko oslaví Světový den vody –  vyhlásila ho Organizace spojených národů v roce 1993.

Voda spolu s dalšími činiteli – ovzduší, energie a výživa – podmiňuje existenci lidstva. Výskyt vody na naší planetě neprobíhá však rovnoměrně. Jsou místa a časové úseky, ve kterých je k dispozici voda v nedostatečném množství anebo naopak, ve kterých se mění přechodně v nadměrných dávkách na potenciálně škodlivý živel. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Co ale stále vzrůstá je lidská populace a s tím se čím dál více množí i zásahy do přírodního prostředí, které jsou často v rozporu se zákonitostmi, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí historie lidského pokolení. Není proto divu, že již v 70. letech tohoto století přerostl nepříznivý vývoj v nakládání s vodními zdroji ve vodní krizi, která brání v řadě zemí jejich dalšímu socio-ekonomickému rozvoji. Ovlivnění procesů hydrosféry analyzovala podrobně Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí, která se konala v Dublinu počátkem roku 1992 a která zároveň připravila alarmující podklady pro následující Konferenci OSN o vodě a životním prostředí (UNCED) v Rio de Janeiro v červnu téhož roku. Valné shromáždění OSN pak na podkladě návrhů UNCED vyhlásilo každoročně 22. březen Světovým dnem vody. Hlavním cílem, který se tím sleduje, je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. K tomu se vyhlašuje každým rokem aktuální motivující heslo problému, který je třeba naléhavě řešit.

ÚVOD

Poradna podpory zdraví  poskytuje individuální poradenství v primární a sekundární prevenci nemocí, na jejichž vzniku a vývoji se podílí životní styl.

K intervenovaným oblastem životního stylu patří zejména výživa, tělesná aktivita, udržování optimální hmotnosti,  odvykání kouření, zvládání stresových situací apod. .

Působení poradenství je založené na komplexním pojetí, zejména s ohledem na společné působení jednotlivých faktorů a jejich vzájemné interakci.

1 2 3