Solária v Rakousku nepřístupná mladým lidem do 18 let

Veřejná solária v Rakousku jsou dětem a mladým do 18 let nepřístupná. V alpské republice totiž začalo platit nařízení, které zakazuje, aby se chlapci a děvčata v těchto zařízeních uměle opalovali. Opatření má bránit případnému zvýšení rizika vzniku rakoviny kůže.

Solária jsou dětem a mládeži nepřístupná i v Německu, Itálii a Francii. V Česku je i osoby do 18 let navštěvovat mohou.

O zákazu vstupu do solárií pro osoby mladší 18 let rozhodl letos v dubnu rakouský ministr hospodářství, rodiny a mládeže Reinhold Mitterlehner. Shodly se na tom loni všechny rakouské parlamentní strany. Poukazovaly na možnou škodlivost ultrafialového záření z přístrojových trubic. Od jara do konce srpna měli provozovatelé čas, aby přijali potřebné kroky a zabránili mladým v přístupu k opalovacím strojům. V některých soláriích by se tak měly například kontrolovat průkazy. Jinde se zavedly zvláštní čipové karty či vstupní kódy, které mohou získat jen dospělí. Za porušování pravidel hrozí pokuta až 2180 eur (asi 54.000 korun). Někteří provozovatelé nařízení kritizovali. Vadilo jim, že jeho zajištění pro ně znamená výdaje a navíc kvůli němu přijdou o část klientů. Kvůli nižším příjmům pak prý budou muset asi propouštět.
Před častými návštěvami solárií již několik let varuje Evropská komise. Doporučuje, aby se umělého slunění vyvarovali hlavně mladí do 18 let, lidé s citlivou pokožkou či s velkým množstvím neobvyklých mateřských znamének. Letos v únoru zveřejnila výsledky průzkumu, podle něhož každý sedmý přístroj v EU nesplňoval normu o množství ultrafialového záření.
Ze zdravotnických statistik vyplývá, že počet pacientů se zhoubným melanomem narůstá. Podle některých odborníků výrazně stoupá riziko vzniku rakoviny, pokud lidé s opalováním v soláriích začnou před 30. rokem věku. Nadměrné používání opalovacích strojů prý přispívá k onemocnění a k rychlému stárnutí kůže.

V Česku zákaz používat solária dětem a mládeži neplatí. Lékaři po něm ale už delší dobu volají. Česká obchodní inspekce při kontrolách zjistila v řadě zařízení četné nedostatky, a to včetně překročení stanoveného limitu záření. Do dvou let by chtěla plošně zkontrolovat všechna solária v Česku.

Aktuální situace v problematice Bisfenolu A v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Bisfenol A (BPA) je dlouhodobě v centru pozornosti odborníků v EU a pochopitelně i v ČR. Otázkou, která se diskutuje je možný zákaz této sloučeniny pro určité typy výrobků. Rezidua této látky totiž vyvolávají obavy jak odborné, tak i laické veřejnosti, zejména v souvislosti s použitím v polykarbonátech, ze kterých jsou vyráběny kojenecké lahve. V zemích EU je v tomto směru rozhodující odbornou autoritou Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho panel zaměřený na předměty určené pro styk s potravinami (Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids – CEF).
Ministerstvo zdravotnictví ČR, společně se Státním zdravotním ústavem (SZÚ), průběžně sleduje významné rizikové faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat lidské zdraví. Nové skutečnosti jsou průběžně vyhodnocovány, a to nejen ve vztahu k BPA. V průběhu září a října 2010 se uskuteční rozsáhlé šetření Orgánů ochrany veřejného zdraví ve spolupráci se SZÚ monitorující možnou expozici obyvatel ČR materiálům určeným pro styk s potravinami obsahujícím BPA. Podobné účinky jako BPA (vliv na endokrinní systém) má však také řada dalších látek. SZÚ proto navrhuje výzkumný projekt v rámci Interní grantové agentury MZ ČR, který by dlouhodobě sledoval zátěž české populace vybranými toxickými látkámi, zejména látkám toxickým pro reprodukci a látkám označovaných jako „endokrinní disruptory“.S použitím materiálů SZÚ Praha: Jitka Sosnovcová

Zdravotní tvrzení: sójová bílkovina a snížení krevního cholesterolu

EFSA zamítl tvrzení o vliv sójové bílkoviny na snižování LDL-cholesterolu v krvi.

Společnost HarlandHall Ltd. zastupující
– the Soya Protein Association (SPA; zastupuje zájmy výrobců sójových výrobků ve Velké Británii),
– the European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO),
– the European Natural Soyfood Manufacturers Association (ENSA)

podala podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 prostřednictvím kompetentního orgánu ve Velké Británii žádost o vydání vědeckého stanoviska EFSA pro tvrzení, podle kterého má sójová bílkovina vliv na snížení koncentrace cholesterolu v krvi. Snížení cholesterolu v krmi snižuje riziko (koronárního) onemocnění srdce.
Uvedené tvrzení tak spadá do kategorie tvrzení týkajících se snižování rizika onemocnění.
Žadatel poskytl 40 studií na lidech, z nichž bylo 32 “randomized control trials (RCT)” a 8 “observational” studií. Dále poskytl 10 meta-analýz a přehled pravděpodobných mechanismů, kterými sójová bílkovina projevuje uváděný účinek.

Panel NDA (panel pro dietetické produkty, výživu a alergie) posoudil předloženou dokumentaci a došel k závěru, že většina ze studií předložených žadatelem nebyla vhodně uspořádána pro testování účinku sójové bílkoviny jako takové, nýbrž se testoval izolát sójové bílkoviny (SPI) nebo sójové potraviny, které obsahují kromě bílkoviny i jiné složky, o kterých se v intervenčních studiích tvrdí, že mají vliv na krevní cholesterol (jde např. o tuk a mastné kyseliny, včetně polynenasycených mastných kyselin, sójovou vlákninu, sójové izoflavony). EFSA si proto vyžádal doplňující informace.
Po zhodnocení veškeré dokumentace panel NDA došel k závěru, že vztah mezi konzumací sójové bílkoviny a snížením koncentrací LDL-cholesterolu v krvi se neprokázal. Stanovisko EFSA je zveřejněno na webu Informačního centra bezpečnosti potravin.

Rodinné sportovní hry na DDM v Prachaticích a Den zdraví s VZP

V rámci Běhu pro zdraví se koná Den zdraví s VZP – měření celkového cholesterolu, krevního tlaku a procenta tělesného tuku.

čtvrtek, 2.9.2010 – 15:00 hod
Kde: Dům dětí a mládeže
Pořádá: Dům dětí a mládeže Prachatice, Ševčíkova 273, Prachatice, tel.: 388 318 202
Rodinné sportovní hry jsou již tradiční akcí, která se pravidelně koná 2. září se v areálu DDM Prachatice. Letos, stejně tak i v minulých letech, se RSH doplňují s Během pro zdraví.Jeho pořádání si vzala na svoje bedra Základní škola Zlatá stezka Prachatice.Domu dětí a mládeže v Prachaticích, jako pořadatelům RSH, nejde jen o sportování dětí, ale především celých rodin. Chceme ukázat všem účastníkům i divákům jednu z možností příjemného strávení volného času a zároveň nabídnout nenáročnou formu zasportovat si. Navzájem se mezi sebou podpořit a „zdravě vyhecovat“při zvládání jednotlivých disciplin.

Pravidla RSH jsou jednoduchá :- chceme aby soutěžila celá rodina: podmínkou je sestavit rodinné družstvo minimálně 1 dospělý a 1 dítě, děti v jakémkoli věku- každou disciplinu absolvují všichni, mohou samostatně nebo štafetově, v týmu- rodinu mohou tvořit i příbuzní
Letos soutěžíme: v běhu pro zdraví, kladina, kop na branku, v házení létajícího talíře, hodu na koš, chůdách a swing and hoop.Uvedené discipliny je možné absolvovat v libovolném pořadí. Výkon na jednotlivých stanovištích bude pořadateli zaznamenán na kartičku a vyhodnocen. Na všechny aktivní účastníky čeká drobná odměna, možná i nějaké překvapení.

Konec prázdnin s VZP na Dnech zdraví v Dačicích a J.Hradci

Poslední srpnový víkend bude ve znamení loučení s prázdninami, a to v Dačicích a Jindřichově Hradci.
V pátek 27. 8. bude v Dačickém aquaparku připraven program pro celou rodinu, který je celý v režii VZP. Návštěvníci se mohou těšit na cyklotrialovou show, divadelní představení, dětskou superstar či klauny na chůdách.
Sobotní odpoledne přinese veselé rozloučení s prázdninami v J. Hradci, kde 28. 8. od 13.00 hodin proběhne v městském parku akce s názvem Město dětem aneb „Pohádkový park“. Celý program se ponese v duchu rytířských her a vítěz klání bude v 16.30 pasován na krále Artuše.
Dny zdraví s VZP nabídnou na všech těchto akcích pojištěncům VZP nejen tradiční měření tělesných hodnot (celkový cholesterol, krevní tlak a procento tělesného tuku), ale také doprovodné soutěže pro všechny věkové kategorie.

Každý svého zdraví strůjcem

Putovní výstava s názvem “Každý svého zdraví strůjcem”, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha, navštíví ve dnech 7. září až 7. října 2010 postupně Opavu, Šumperk, Pardubice, Tábor, Brno, Prahu, Vsetín a Zlín. Hlavním cílem výstavy je oddémonizovat závažné a deprimující téma rakoviny.
Liga proti rakovině Praha se rozhodla představit téma rakoviny a její prevence z přívětivější stránky a proto oslovila významné kreslíře Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívu a Miroslava Bartáka, jejichž kresby tvoří humornou součást výstavy. Humor a nadsázku přinášejí i dokumentární fotografie Františka Dostála, jehož objektiv zachycuje obyčejné lidi v situacích všedního života. Součástí expozice jsou panely určené dětem, které v bohatě ilustrované části najdou informace o zdravém životním stylu. Pro dětské návštěvníky jsou rovněž připraveny zábavné hrátky, kde si vyzkouší své fyzické i smyslové dovednosti.
Pro zájemce je přichystána ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem improvizovaná vyšetřovna. Každý si zde může nechat změřit nejen krevní tlak, BMI a procenta tuku v těle, ale také hladinu cholesterolu. V rámci boje proti jednomu z nejagresivnějších typů rakoviny, melanomu, přizvala Liga proti rakovině Praha ke spolupráci členy České akademie dermatovenerologie. V každém městě, kde se výstava uskuteční, bude působit odborný lékař, se kterým mohou lidé konzultovat mateřská znaménka, pihy a jiné změny na kůži.
Projekt, jehož hlavním smyslem je netradiční formou informovat veřejnost o problematice onkologických onemocnění, se koná za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Termíny a místa konání putovní výstavy “Každý svého zdraví strůjcem”:

TÁBOR, NÁM. T. G. MASARYKA
15. září 10.30–18.00 hod., 16. září 9.00–17.00 hod.

DNY ZDRAVÍ S NÁRODNÍ SÍTÍ PODPORY ZDRAVÍ-Výstaviště Země živitelka

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU ZEMĚ ŽIVITELKA 2010

Pracovníci Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu – nestátního zdravotnického zařízení – České Budějovice – nabízí návštěvníkům výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2010 na českobudějovickém Výstavišti možnost nechat si změřit hladinu celkového cholesterolu z kapky krve z prstu, procento tělesného tuku a krevní tlak.

Ve dnech 26. – 31. 8. 2010 najdete toto pracoviště na obvyklém místě, tj. po pravé straně na první velké křižovatce ve směru od hlavního vchodu (za stánkem KOH-I-NOORU).

Návštěvníci obdrží rovněž informace o celostátních osvětových kampaních na ochranu a podporu veřejného zdraví – občanských sdružení: Národní síť podpory zdraví, Zdravá Vysočina a MZČR (Přijmi a vydej a S pohybem každý den).

Bližší informace:

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu
Nestátní zdravotnické zařízení
37001 České Budějovice
Tel.: +420737121376
Email: tichakova@centrum.cz
http://www.podpora-zdravi.cz

Nemocí je bezpočet – zdraví jen jedno.

1 92 93 94 95 96 99