Od 1. ledna 2023 bude možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací. Vědecké studie prokázaly, že zvýšené riziko vzniku poškození bederní  páteře je zejména u pracovníků, u nichž je výkon práce spojen s opakovanou ruční manipulací s břemeny nebo  s opakovaným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh trupu, především pak při souběžném výskytu obou jmenovaných nepříznivých faktorů. Týká se to např. některých typů práce ve stavebnictví, při dobývání surovin, ale také ve zdravotnictví, pokud dochází k pravidelnému zvedání pacientů a k vysoké zátěži páteře. Studie naproti tomu nezjistily významné poškození při sedavé práci.

Více informací v přiložených souborech:

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání (od 1.1. 2023) Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání (od 1.1. 2023)

Zkrácený návod k posuzování profesionality chronického onemocnění bederní páteře způsobeného těžkou fyzickou prací - určeno pro lékaře Zkrácený návod k posuzování profesionality chronického onemocnění bederní páteře způsobeného těžkou fyzickou prací – určeno pro lékaře

Tabulka kritérií pro uznání nemoci z povolání Tabulka kritérií pro uznání nemoci z povolání

Zdroj: szu.cz