Virus chřipky, který na začátku jara 2020 téměř vymizel, letos opět koloval v České republice, i když záchytů bylo výrazně méně než v sezónách před pandemií COVID-19. Jeho návratu pravděpodobně napomohlo postupné uvolňování proticovidových restrikcí, jakož i laxnější přístup k dodržování preventivních opatření týkajících se nemoci COVID-19, jako je nošení respirátorů, společenský odstup a časté mytí rukou.

Zdá se, že další chřipková sezóna je u konce. Počtem hlášených případů se opět výrazně lišila od sezón, před pandemií koronaviru. „Chřipkový virus se u nás začal objevovat počátkem ledna, přičemž počet nakažených s laboratorně potvrzenou chřipkou se každý týden pohyboval maximálně v desítkách,“ shrnuje  vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Vrchol chřipkové sezóny, který obvykle nastává v polovině února, byl letos posunut až na polovinu dubna. Předpokládá se, že důvodem bylo především uvolnění proticovidových omezení, čímž se nejen virus chřipky, ale i další respirační viry začaly opět více šířit mezi lidmi. Ve většině evropských zemí včetně České republiky převažovaly viry chřipky A (subtyp H3), v několika případech byl v ČR také zjištěn virus chřipky typu B.

Údaje o výskytu chřipky je ovšem nutno opatrně interpretovat, protože pandemie v různé míře ovlivnila chování při vyhledávání zdravotní péče i priority a kapacitu testování. Podíl na nižším počtu zjištěných případů chřipkových onemocnění tak lze přičíst i výrazně nižšímu počtu testů, kdy se ve srovnání s obdobím před pandemii každý týden vyšetřilo několikanásobně méně vzorků. Odběr vzorků závisel na ochotě samotných lékařů, a ne každý pacient s podezřením na chřipku byl testován. Není to běžné, protože to není nutné z hlediska další léčby. Navíc většina lidí s respiračními infekcemi byla testována především na přítomnost SARS-CoV-2.

Chřipkový virus velmi rychle mutuje, takže jeho monitorování je důležité nejen pro sledování šíření viru, ale také pro vývoj chřipkových vakcín. Údaje z více než stovky laboratoří po celém světě pak využívá Světová zdravotnická organizace, která na jejich základě dvakrát ročně vydává doporučení ohledně složení chřipkové vakcíny pro následující sezónu, samostatně pro severní a jižní polokouli. Vakcína proti chřipce je nejúčinnější, pokud se cirkulující viry dobře shodují s viry ve vakcíně.

V současnosti se již několik let používají tzv. čtyřvalentní vakcíny, které obsahují čtyři chřipkové kmeny – dva proti virům chřipky typu A a dva proti typu B. I kdyby se však Světová zdravotnická organizace při určování konkrétních kmenů pro danou sezónu zcela netrefila, očkování je stále velmi důležité. Pokud by byla nižší účinnost ochrany před infekcí, riziko závažných onemocnění a komplikací se vždy výrazně sníží.

Každoroční očkování je považováno za nejlepší způsob prevence zdravotních komplikací způsobených chřipkou, a proto se doporučuje zejména seniorům, chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám nebo osobám s oslabenou imunitou. Dle TZ

http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

www.insighters.cz

Zdroj: medicina.cz