Budějce mají čistší vzduch. Na několika místech ho pravidelně měří speciální vůz

Město od roku 2009 provádí ve spolupráci se Zdravotním ústavem pravidelná měření škodlivých látek. Speciální vůz zjišťuje hodnoty čtyřikrát ročně na křižovatkách ulic Pekárenská a Nádražní, Otakarova a Rudolfovská a na Pražské a Husově třídě. Výsledky mohou obyvatele města potěšit.

„Výsledky za listopad 2021 ukazují, že například průměrné hodinové koncentrace oxidu siřičitého nepřekročily stanovený hodinový imisní limit. Velice nízké byly i hodnoty oxidu dusnatého, který se ukázal jako nejvyšší u Střední zdravotnické školy, protože je tam vysoká intenzita dopravy. Ze stejného důvodu také v čase od šesti do sedmi hodin ráno na křižovatce Pekárenská a Nádražní,“ informovala Renáta Kollarczyková z oddělení marketingu a komunikace.

Nejvýše přípustné hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší stanovuje Zákon o ochraně ovzduší. Například naměřené hodnoty oxidu uhelnatého se v Budějovicích na všech místech pohybují výrazně pod zákonným limitem.

Nejrůznější hodnoty měří speciální vůz.

„Obecně se dá říci, že už několik let se počet překročení imisního limitu pro prachové částice v našem městě snižuje. Z dat Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že například před 10 lety byly v Českých Budějovicích tyto hodnoty během roku překročeny třiadvacetkrát. Vloni to bylo už pouze třikrát. Díky ekologickým opatřením v dopravě a ekologizaci provedenou v budějovické teplárně v roce 2015 hodnoty imisí ve městě klesají,“ řekl náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Výsledky naměřených dat město zveřejňuje na svých webových stránkách.

Zdroj: budejcka.drbna.cz