Inovace na pomoc s pandemií COVID-19

Digitalizace medicíny pomáhá v boji proti pandemii. Univerzitní nemocnice Martin otestovala toto řešení a má slibné výsledky. Jedná se o aplikaci s názvem MEDasistent. Její vznik inicioval primář z martinské nemocnice, který léčí covidové pacienty. Může výrazně napomoci k odlehčení lékařům a nemocničním oddělením během aktuálně probíhajícího období pandemie. Asseco Central Europe ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, Jesseniovou lékařskou fakultou Univerzity Komenského v Martině a Univerzitní nemocnicí Martin přicházejí s inovativní technologií, která umožňuje monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat stav pacienta v reálném čase bez nutnosti hospitalizace v nemocnici.

Aplikace pro ošetřujícího lékaře funguje jako „virtuální COVID-10 oddělení“. Umožní monitorovat zdravotní stav pacientů na dálku, zkrátit dobu hospitalizace a zachytit nepříznivý vývoj onemocnění. Je určena pro pacienty s lehčím příp. středně těžkým průběhem onemocnění. Cílem je ulehčit zdravotnímu personálu, uvolnit nemocniční kapacity pro vážné případy a v neposlední řadě tak šetřit zdroje nemocnice. Takový pacient už nebude nucen strávit dlouhé dny v nemocnici a může se bezpečně léčit v domácím prostředí.

„Už po první vlně pandemie na jaře předminulého roku vznikla myšlenka vytvořit řešení, které by optimalizovalo včasný příchod a délku pobytu covidových pacientů v nemocnicích během pandemie. Spolu s partnery jsme vytvořili mobilní aplikaci MEDasistent, jejíž výhody již během druhé vlny pandemie ověřily v naší spádové oblasti desítky pacientů. Nakonec jen část z nich bylo nutné hospitalizovat,“ řekl MUDr. Ivan Kocan Ph.D., primář Kliniky pneumologie a ftizeologie Univerzitní nemocnice Martin a Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině, který celý projekt pilotně testoval.

Lékař má v aplikaci MEDasistent k dispozici naměřené výsledky pacientů v přehledně zpracované digitální podobě, díky čemuž dokáže rychle, efektivně a v pravidelných intervalech monitorovat jejich aktuální stav a navrhovat další postup léčby. S využitím aplikace bylo již léčeno 82 pacientů, 39 mužů a 43 žen s průměrným věkem 48,7 let. 97,5 % z nich mělo COVID-19 pneumonii, 69 pacientů nebylo hospitalizováno vůbec a při průměrné délce hospitalizace 11,19 dní tak bylo ušetřeno 772,11 lůžkodní. U ostatních 13 pacientů se ušetřilo 53 dní, které strávili v domácí léčbě. Následně museli být v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu hospitalizováni. Celkem se jedná až o 825 ušetřených lůžkodní za 3 měsíce.

„V první fázi projektu, která nadále probíhá, bude pacient zaznamenávat svůj aktuální zdravotní stav, resp. výsledky měření (SpO2, tlak, teplota, celkový stav pacienta), do dotazníku aplikace MEDasistent. Celý systém je parametrický, lze nastavit hraniční hodnoty u zdravých pacientů a upravit je u chronicky nemocných. Aplikace je již v App Store a Google Store dostupná široké veřejnosti a umožní všem pacientům sledovaným jejich lékařem průběžně monitorovat zdravotní stav a včas zachytit nepříznivý vývoj onemocnění. Toto je velmi důležité, protože brzké zachycení zhoršení zdravotního stavu může výrazně předejit dalším zdravotním komplikacím,“ vysvětluje docent Martin Donoval ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

„Aplikaci MEDasistent chceme rozšířit a doplnit o prvky umělé inteligence, neuronových sítí a podpůrných rozhodovacích systémů s definovanými klinickými postupy, abychom jejich prostřednictvím předcházeli kritickým stavům pacientů. Včasná prevence je to nejméně náročné a nejvíce efektivní řešení, které může mít v tomto období pro nemocnice, zdravotnický personál, ale i pro pacienty a celé Slovensko mimořádný význam,“ vysvětluje Tomáš Rohožka, ředitel BU Healthcare společnosti Asseco Central Europe. Rozšířit se může už dnes do všech nemocnic. Dle TZ

www.unm.sk

www.jfmed.uniba.sk

www.asseco-ce.com

 www.asseco.com/ce

Zdroj: medicina.cz