Pomocníci proti diabetu a obezitě

Obézní člověk má 5x větší pravděpodobnost, že bude trpět hypertenzí, a 6x větší, že onemocní cukrovkou. Obezita je příčinou vzniku diabetu 2. typu až u 90 % všech pacientů. Zatímco v letech 2010-2015 se zdálo, že počet lidí s nadváhou a obezitou v ČR spíše stagnuje, poslední předběžná data z r. 2020 ukazují, že jich za poslední sledované období přibylo dalších 880 tisíc. A s nimi také rizika. Ale i s tímto onemocněním lze vést plnohodnotný život a přistupovat k němu s humorem.

V současnosti trpí v ČR obezitou pětina dospělé populace a téměř polovina žije s nadváhou. Na tomto neblahém fenoménu se podepsala také pandemie COVID-19, kvůli níž došlo rapidně k omezení pohybové aktivity. Proto znatelně narostly počty jedinců s nadváhou a obezitou. Od roku 2000 jich přibylo skoro 1,7 mil. Tento problém se celkem týká zhruba 66 % české populace.

„Díky měření pomocí chytrých hodinek a náramků jsme vypozorovali, že došlo především k poklesu tzv. habituální aktivity, a to zhruba o 30 %. To znamená, že jsme v průměru o třetinu omezili náš přirozený pohyb zahrnující třeba chůzi do práce, převlékání, uklízení apod. Pár kilogramů získala zpátky poměrně velká část pacientů, kteří se jich předtím úspěšně zbavili. Sportovní činnost zredukovala vinou COVIDu-19 většina naší populace,“ vysvětluje doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., vedoucí Obezitologického centra III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Obezita a cukrovka už dávnou přesáhly možnosti zdravotnického systému v ČR. Počet lidí, kteří potřebují podporu nebo péči, a počet osob, které ji jsou schopné v současné době poskytnout, je ve velkém nepoměru. Relativní čísla napovídají, že v kategorii nadváha (BMI 25-30) je v současné době 38 % naší dospělé populace a obézních (BMI nad 30) přibližně 28 %. Orientačním ukazatelem nadváhy a nezdravého rozložení tuku v těle je také obvod pasu: u mužů se jedná o magickou hranici 102 cm a více, u žen zase o 88 cm a více. Současná lékařská péče zná mnoho způsobů léčby obezity s pomocí moderních léčivých přípravků. Základ úspěchu je však na každém pacientovi a na tom, jak se ke své léčbě postaví. Aniž by bylo nutno chodit přímo k odborníkovi do ordinace, je možné následující slova přijmout jako výzvu.

Od r. 2007 vycházejí pravidelně noviny Obesity NEWS, které mají za cíl pravdivé informovat o možnostech léčby obezity a přidružených onemocnění. V současné době jsou k dispozici i webové stránky a FB profil. Cílem je usnadnit orientaci v problematice a pomoci najít podporu. www.obesitynews.cz

Je nesporné, že s humorem jde všechno lépe. Na pomoc si specialisté v čele s doc. Matoulkem pozvali Petra Urbana, známého sportovce a „otce“ Rudy Pivrnce, který je typickým Čechem. Má mnoho neřestí a nepochybně také nadváhu, či spíše obezitu. Sám Petr Urban jako vrcholový sportovec (sedmnáctinásobný mistr Československa a ČR a účastník dvou OH) měl postupem času velké problémy s hmotností. Nyní se léčí také s cukrovku. Přesto se udržuje v kondici a bojuje s ní přiměřeně. Svými vtipy dokáže dokonale vystihnout životní situace, které se často pacienti bojí před lékaři vyslovit. Může tak pomoci pochopit celou problematiku. Kniha „Hubneme s Pivrncem“ dokáže pokrýt skoro celou léčbu obezity.

Velkou pomocí jsou organizace mnoha edukačních aktivit pro pacienty s obezitou, cukrovkou, resp. kardiovaskulárními onemocněními, kde je odborným garantem Obezitologické a diabetologické centrum VFN. Jedná se např. o VŠTJ Medicina Praha. Od r. 2001 realizuje pohybové aktivity pro různé skupiny pacientů v rámci program Healthy Fitness. Pořádá také edukační pobyty (pro diabetiky, obézní, kardiaky apod.). www.vstj.cz

Pacientská organizace, která organizuje edukační aktivity především pro pacienty s nadváhou a obezitou a také pro diabetiky. Podílí se na konání edukačních pobytů, on-line edukací, procházek Nordic Walking apod. PaciMed – www.pacimed.cz

Jedním z řešení může být telemedicína. Zdarma aplikace pro pacienty, které monitoruje nejen životní styl (jídlo a pohybové aktivity), ale i např. krevní tlak, hladinu cukru, nálady (stres, bolest…) aj. Umožňuje kdykoliv nahlédnout do svých dat a terapeutům vyhodnocovat na dálku efekt jednotlivých intervencí. Je prokázáno, že pacient sledující svou hmotnost je mnohem úspěšnější než ten, který se „jenom“ snaží. Kdo si tedy měří a zaznamenává své hodnoty krevního cukru, má lepší kompenzaci cukrovky než pacient, který se měří pouze náhodně. K tomu se také váže pravidelné užívání léku, což dělají zodpovědněji ti, již si měří své hodnoty pravidelně, např. krevní tlak.  Pomáhá Aplikace Čas pro zdraví – www.casprozdravi.cz . Nové webové stránky, na jejichž obsahu se podílel tým špičkových českých lékař poskytnou nejen řadu zajímavých a užitečných informací souvisejících s obezitou, poutavé příběhy či originálně pojatou BMI kalkulačku, ale především možnost se přímo objednat k vybranému specializovanému lékaři, a to v rámci celé ČR. www.tloustneme.cz

Projekt Pěší stezky – umožňují vyhledat si trasu pro aktivní procházky, které mohou být hlavní pohybovou aktivitou, jsou skvělým průvodcem nejen pro pacienty s obezitou a cukrovkou. V současné době sice obsahují více než 100 tras převážně v Praze a okolí, ale v příštím roce budou rozšířeny o další regiony s tím, že se na nich budou podílet i sami pacienti. www.pesistezky.cz  „Miniporadny“ obezitologie využívají moderních technologií. Díky tomu rozšiřují dostupnost obezitologické péče.  ObeRisk – www.oberisk.cz

Dle TZ

www.omnimedia.cz

Zdroj: medicina.cz