Zájem klientů VZP ČR o příspěvek na psychosociální podporu ve výši 5 000 Kč, který pojišťovna nabízí od srpna letošního roku 2021, neustále roste. „Jsme na trojnásobných číslech oproti zimě, kdy jsme tento benefit nabízeli v pilotním projektu. Během půlročního testování si na přelomu roku pro příspěvek přišly téměř tři tisícovky klientů. Dnes, teprve dva měsíce po zařazení benefitu do stálé nabídky pojišťovny, už jsme na stejných hodnotách,“ popisuje náměstek VZP pro služby klientům Ivan Duškov.

Zájem klientů stále roste a VZP těší, že se pomoc dostává i k dětským klientům. Mezi žadateli zatím je 250 dětí starších sedmi let. Právě na dětskou psychiku mohla mít pandemie stejně devastující dopad jako na dospělou populaci, problém by se ale neměl zametat pod koberec třeba jen proto, že v rodině chybí finanční prostředky na terapeuta. Největší zájem zatím projevili klienti z Moravskoslezského a Středočeského kraje, nejméně klientů se naopak hlásí z krajů Karlovarského a Libereckého.

Od začátku srpna nabízí VZP svým klientům příspěvek na psychosociální podporu ve výši 500 Kč na jedno sezení, respektive 5 000 Kč na 10 sezení u psychoterapeutů. Příspěvek je určen dospělým a dětským pojištěncům starším 7 let. Zařazením příspěvků VZP navázala na pilotní projekt, který odstartovala na konci roku 2020 v souvislosti s horšícím se psychickou kondicí obyvatel v době pandemie.

Během tohoto zimního testování vyplatila VZP svým klientům v příspěvcích na psychoterapii součtu 14 786 160 korun. Po zařazení benefitu do stálé nabídky, tj. od začátku srpna 2021 pojišťovna zaslala klientům na jejich žádost tři tisíce poukazů, s nimiž mohou navštívit vybrané terapeuty a čerpat nabízený příspěvek. Zažádat o příspěvek pro tento rok mohou klienti VZP do konce listopadu 2021, pojišťovna ale hodlá nabízet tento benefit i v roce příštím.

Zažádat o příspěvek na psychoterapeutickou podporu může klient následovně: na webové adrese opatrujse@vzp.cz zažádá o poukaz, který poté vytiskne a předloží u vybraného terapeuta. Seznam terapeutů dle kraje či zaměření (včetně jejich obsazenosti) je zveřejněn na webu VZP. Sezení lze absolvovat jak prezenčně, tak i online, záleží na domluvě s terapeutem.

Na prvním sezení vyplní klient vstupní dotazník, na jehož základě terapeut rozhodne o dalším postupu. Po ukončení terapie klient všechny výše zmíněné dokumenty, společně se žádostí o příspěvek, musí doručit do VZP nejpozději do 15. prosince poštou, osobně, ale i on-line. Všechno důležité o příspěvku včetně toho, jak jej lze čerpat se klient dočte na webu VZP.  Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz