Aktualizovaná verze brožurky s názvem Průvodce sociální oblastí města, kterou pracovníci odboru sociálních věcí každoročně připravují, je opět k dispozici všem zájemcům zcela zdarma.

„Obsahuje kompletní přehled poskytovaných sociálních služeb s kontakty na organizace a konkrétní osoby. Užitečnou brožurku je možné získat v tištěné podobě na radnici v městském informačním centru, distribuována je také všem poskytovatelům služeb. Sociální služby zahrnují poměrně široké spektrum, a to od seniorů, osob se zdravotním znevýhodněním, děti a mládež, osoby závislé na návykových látkách až po osoby v krizi,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko.