Nezisková organizace Search and Rescue Czech Republic (SAR CZ), která jako jediná v České republice provádí studii detekce nemoci COVID-19 s použitím psů, dosáhla jedinečného úspěchu. Vyvinula  metodu detekce onemocnění COVID-19 u lidí, a to bez nutnosti odebírání vzorku. Dokonce se tak odhalí nakažený člověk v davu zdravých lidí. Metoda je naprosto bezpečná a nehrozí další nákaza virem pro psa ani pro člověka.

Novým způsobem testování bude navíc možné odhalit i další lidská onemocnění, na což odborníci připraví v budoucnu novou studii. Pro detekci nemoci COVID-19 byli vycvičeni další čtyři psi, kteří dokáží detekovat onemocnění s přesností více než 94 % bez ohledu na různé mutace viru. Metoda detekce koronaviru za pomoci psů již měsíc čeká na schválení Ministerstva zdravotnictví

Testování nové metody provedla společnost za velmi přísných hygienických podmínek. Důležité bylo, aby se při detekci nenakazil pes ani další člověk, což se podařilo. Tento způsob detekce se zatím netestovai nikde na světě.V poslední době se  úspěšně uskutečnil výcvik dalších čtyř psů, jejichž průměrná úspěšnost při detekci virů je více než 94 %.

V poslední době se testy prováděly i s dalšími mutacemi onemocnění COVID-19, a to včetně Jihoafrické mutace. Mutace se nezdá být pro změnu pachové signatury nějak zásadní. Psi také dokázali nemoc detekovat u příznakových i bezpříznakových pacietů. Zajímavé je i to, že touto metodou bude možné odhalovat další lidská onemocnění, na což bude v budoucnu nová studie.

I přesto, že tým kynologů dosáhl jedinečných úspěchů, už měsíc čeká na vyjádření Ministerstva zdravotnictví k  žádosti na udělení výjímky k oficiálnímu testování nemoci COVID-19. Nadále tak panuje absolutní nezájem o výsledky studie ze strany státu. Přitom s touto novou metodou by mohlo být testování rychlejší, přesnější a také levnější než doposud. Kynology rovněž trápí nedostatek vzorků k výcviku. Podařilo se najít partnery, kteří podporují dosavadní výzkum. Konkrétně Thomayerova a Olomoucká fakultní nemocnice, které spolu s praktickými lékaři poskytují vzorky viru. Společnost VAFO zase poskytla dostatek finančních prostředků a krmiva pro psy, aby bylo možno ve studii pokračovat.

Skupina VAFO Group a.s vznikla  v roce 2014 a sdružuje firmy podnikající v oblasti výroby a distribuce krmiv pro zvířata.. Mezi nejvýznamnější společnosti skupiny patří VAFO PRAHA,  Allco (Německo), Prima Pet Premium Oy (Finsko) či Carry Pet Food (Polsko). VAFO PRAHA s.r.o. je česká rodinná firma, která byla založena v roce 1994 v Chrášťanech u Prahy. Dle TZ

www.sinuhetmedia.cz

www.vafo.cz

www.sardog.cz

Zdroj: medicina.cz