Světový den meningitidy – 24. dubna

Tento den je především připomenutím a zdůrazněním důležitosti prevence a informovanosti o  meningitidě. Letos by měla být kampaň největší – Světová zdravotnická organizace schválila plán na vyhlazení meningitidy do roku 2030. Účinnou ochranou proti nákaze je očkování.

Meningokoková infekce může postihnout kohokoliv – od kojenců až po dospělé. Napadá ochranné obaly mozku a míchy, které se nazývají meningy. Je nepředvídatelná, postupuje velmi rychle a často může vést k úmrtí. Světový den meningitidy si klade za cíl zvýšit povědomí lidí o nemoci, na níž je třeba nezapomínat ani v době koronavirové.

Klíčová sdělení Světového dne meningitidy 2021

  • Přibližně 1 z 10 lidí, kteří se nakazí bakteriální meningitidou, na ni zemře. Přibližně 1 z 5 lidí pak postihnou celoživotní následky – selhání důležitých orgánů – například ledvin, hluchota, slepota, mozková obrna, epilepsie, neurologické poruchy, amputace částí těla – nejčastěji končetin z důvodu nekrózy, mentální retardace a další.
  • Meningitida je emocionálně zničující nejen pacienta, ale i jeho okolí.
  • Dopad pandemie COVID-19 vede k tomu, že lidé odkládají očkování. Dá se předpokládat, že počet případů meningokokové meningitidy vzroste ve chvíli, kdy se lidé začnou opět shromažďovat.
  • Očkování proti IMO neboli invazivnímu meningokokovému onemocnění má za cíl zajistit komplexní a dlouhodobou protektivní imunitu očkované osoby.
  • Odkládání očkování je velkým hazardem i v době koronavirové.

Meningokoková meningitida nejvíce ohrožuje malé děti do 4 let a dospívající a mladé dospělé ve věku od 14 do 25 let – ti navíc bývají nejčastěji takzvaní bezpříznakovými nosiči. Záludnost choroby je v netypických lehce zaměnitelných chřipkových projevech, jejichž závažnost rychle postupuje a postiženého ohrožuje na životě. V loňském roce v ČR onemocnění postihlo 25 osob, 3 lidé zemřeli. Celosvětově onemocnění postihuje cca 2,5 milionu lidí ročně.

Počty IMO (invazivní meningokokové onemocnění) v roce 2020 jsou zhruba na polovičních hodnotách ve srovnání s rokem 2019. Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění COVID-19, dochází ke snížení i dalších infekčních onemocnění přenášených vzdušnou cestou, mezi něž patří i IMO. Lze však očekávat, že po ukončení těchto opatření se postupně začnou počty IMO zvyšovat, a proto je nezbytné pokračovat v ochraně proti IMO očkováním. Nejvyšší počty IMO byly v roce 2020 zjištěny v nejmladších věkových skupinách. Je však vhodné chránit očkováním i adolescenty, u nichž je počet IMO na druhém místě v pořadí. Očkováním mají být chráněni také pacienti s poruchami imunity – toto očkování je hrazeno z pojištění od roku 2018. Přestože počty IMO nejsou dramaticky vysoké, zůstává vysoká smrtnost tohoto onemocnění, u přeživších pacientů devastující, celoživotní postižení, měnící kvalitu života přeživších i jejich rodin. Dle TZ

www.focus-age.cz

Zdroj: medicina.cz