V sobotu 27. března večer může každý z nás pomoci životnímu prostředí

 

Město České Budějovice se symbolicky připojio a podpořilo myšlenku ekologického projektu Hodina Země 2021. Jedná se o každoroční mezinárodní akci zavedenou Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) poprvé v roce 2007 v Sydney v Austrálii, od roku 2010 se koná i v České republice.

Cílem kampaně je mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou i cílené úspory vody.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

Do loňské Hodiny Země 2020 se zapojilo 124 obcí.

Letošní Hodina Země 2021 se koná převážně online v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin. Každý z nás se může připojit.

Bližší informace na www.hodinazeme.cz(link is external)

Zdroj: c-budejovice.cz