Rubriky
Aktuality

Filantropický projekt Nadace rodiny Vlčkových

 

V České republice vzniká nový filantropický projekt. Je to tým zkušených profesionálů, velké zdroje i ambice a jasně definované zaměření. Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi založili Nadaci rodiny Vlčkových, do níž vkládají aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Toto jmění bude pomáhat rodinám zasaženým závažným onemocněním jejich dítěte.

 

Vlčkovi založením nadace navazují na aktivity své soukromé charitativní organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním. Zlatá rybka od roku 2015 splnila přání více než 650 dětem a bude ve svém poslání pokračovat. Prostřednictvím nově založené nadace chce rodina mimo jiné vybudovat dětský hospic a paliativní středisko a přispět ke zvýšení dostupnosti služeb, které považuje za velmi důležité. Každý rok se přes osm set českých rodin dozvídá, že jejich dítě se už neuzdraví. Chce aspoň části z nich pomoci této těžké situaci lépe čelit a spoluvytvářet budoucnost, ve které je péče o kvalitu života závažně nemocných dětí stejně důležitá jako snaha o jejich léčbu. Manželé Vlčkovi nadaci vnímají jako svůj životní projekt.

Klíčovou roli v naplňování cílů Nadace rodiny Vlčkových budou mít kromě zakladatelů i členové jejích statutárních a kontrolních orgánů. V nich zasednou respektovaní profesionálové v oblasti financí, práva a daní s mnoha zkušenostmi s řízením velkých projektů a osobní integritou. Ve správní radě bude po boku manželů Vlčkových působit Ladislav Sekerka, odborník se zkušenostmi z mezinárodního finančního prostředí. Další osobnosti pomohou z pozice členů dozorčí rady, kterou společně utvořili Alan Rassaby, bývalý šéf lidských zdrojů, tajemník a hlavní právník Avastu, Jan Žůrek, prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a někdejší řídící partner společnosti KPMG, a také Lubor Žalman, bývalý generální ředitel Raiffeisenbank a současný partner v EnCor Wealth Management. Svými znalostmi přispějí i k tomu, aby mimořádná finanční aktiva projektu průběžně generovala výnosy pomáhající zabezpečit dlouhodobou udržitelnost nadace. Budou spolupracovat také s odborníky na dětskou paliativní péči a s lékaři, kteří pečují o závažně nemocné děti.

„V českém i středoevropském prostředí bude Nadace rodiny Vlčkových jedinečná co do množství soukromých finančních prostředků věnovaných na jasně definovaný, veřejně prospěšný účel, ale i díky zapojení členů rodiny a udržitelnosti financování. Filantropické plány manželů Vlčkových zasluhují obrovský obdiv. Nepochybuji, že budou inspirací i pro další mecenáše a filantropy, kteří mají svou vizi a chuť ji realizovat,“ vyjádřila svůj názor Kateřina Ronovská, členka správní rady Nadačního fondu Via Clarita.

Nadace nyní stojí před nelehkým cílem vybudovat dětský hospic a navazující paliativní středisko. Rodiny závažně nemocných dětí v něm najdou jak odlehčovací služby potřebné v dlouhodobé péči, tak dětský lůžkový hospic. Počítá se také se vzdělávacím centrem pro odbornou veřejnost a knihovnou. Projekt bude stavět na dlouholetých zkušenostech ze zahraničí. Výstavba hospice a střediska paliativní péče je plánovaná na pět let, během nichž se stane i sídlem nově vzniklé nadace a vytvoří také zázemí pro více než šest let fungující Zlatou rybku. Nadace rodiny Vlčkových se soustřeďuje na maximalizaci naplňování svých dlouhodobých cílů. Veškeré zdroje proto hodlá využít na své vlastní projekty.

„Vybudování dětského lůžkového hospice, který by zároveň sloužil jako vzdělávací a komunitní centrum, vnímám jako nesmírně důležitý krok v zajištění komplexní podpory rodinám dětí, které mají jakékoliv závažné život limitující onemocnění. Z tohoto projektu mám proto ohromnou radost nejen z pozice odborné společnosti, ale i z pozice lékařky, která se každodenně setkává s rodinami takto nemocných dětí,“ říká MUDr. Mahulena Exnerová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP .

Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi spolu vychovávají tři syny a založení nadace považují za ideální prostředek ke smysluplnému využití rodinného majetku v dlouhodobém horizontu. Katarína Vlčková díky své práci lékařky v mobilním hospici Cesta domů, kde se setkává nejen s dospělými, ale i dětskými pacienty v závěru života, vnímá náročnost dlouhodobé péče o závažně nemocné děti. Ondřej Vlček má jako generální ředitel společnosti Avast zkušenosti s řízením komplexních projektů. Díky svému čtvrt století dlouhému působení v této globální softwarové společnosti získal i aktiva, která rodině umožňují nadaci založit a naplňovat její cíle.  Dle TZ

www.nrv.org

Zdroj: medicina.cz