Dne 24.2.2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo testům korejské společnosti Humasis použití pro laickou veřejnost. tzv samotestování. Po výtěru pouze z nosu a ne z nosohltanu je to další krok k tomu, aby se antigenní testy rozšířily a zpřístupnily všem. Zároveň je to potvrzení, že výtěr z nosu a realizace testu není nikterak náročný a je naprosto bezpečný.

Nyní je úkolem, aby po dlouhé době omezení testování na odborníky, se stal antigenní test Humasis přístupný každému. Již nyní je test využíván ve velké míře laboratořemi a zdravotnickými zařízeními. Důležitá je dostupnost zejména pro zaměstnance firem, maloobchodní řetězce a veřejnost.

Informace o testu: Jedná se o POCT test založený na imunochromatografickém principu. Je určen pro kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2 ve vzorku z nasopharyngeálního stěru.

Dle posledního doporučení WHO v reálném světě antigenní rapid testy dobře fungují u pacientů s vysokou virovou náloží (Ct hodnoty ≤25 >106 genomických virových kopií/mL) což je obvyklé u  presymptomatických pacientů (1-3 dny před nástupem symptomů) a u časně symptomatických pacientů tedy první 5-7 dní nemoci. Test postihuje nejvíce infekční pacienty.

Nabízený test na rozdíl od většiny ostatních antigenních testů obsahuje 2 protilátky:

Monoklonální protilátka proti SARS-CoV-2 nukleokapsidě

Monoklonální protilátka proti SARS-CoV-2 Spike proteinu RBD

Protilátky vyrábí bio farmaceutická společnost Celltrion

Takto test dosahuje vysoké sensitivity 92% a specificity 100%.

Vlastní testování je velmi jednoduché. Provádí se ve 3 krocích výtěrem z nosu, vložení vzorku do testovacích médií s následným odečtem výsledku na testovací destičce. Výsledky jsou zřejmé do 15 minut. Skladování testu při pokojové teplotě. Doba expirace 18 měsíců.

Společnosti Humasis byla založena v roce 2000 a je to IVD výrobce, který se specializuje na produkci rapid testů a kvantitativní imunoassay POCT, své produkty vyváží do více než 50 zemí, na korejském trhu spolupracuje s farmaceutickými společnostmi jako je Celltrion.

Výhradním distributorem testu Humasis COVID-19 Ag pro ČR je společnost Novatin s.r.o. a obchodním partnerem společnost Care Comm Pharm s.r.o. (vsenacovid.cz). Společnost Novatin byla založena v roce 2007 na českém trhu distribuuje zdravotní prostředky a léčivé přípravky zejména v oblasti diabetologie a lipidologie, Společnost spolupracuje se zahraničními společnostmi z Koreje, Japonska, Indie a Číny.  Dle TZ

 

www.vsenacovid.cz

Zdroj: medicina.cz