Potravinové balíčky pro zdravotníky opět

 

Tým dobrovolníků vedený Janem Lukačevičem z Akademie věd ČR odstartoval v druhé polovině října 2020 druhou vlnu sbírky Energii lékařům. Navazuje na jarní iniciativu energetických balíčků pro vyčerpané zdravotníky, během které přispěli dárci Energii lékařům více než 5 miliony Kč. Celkově putovalo 66 tisíc balíčků do 70 zařízení v celé České republice. Nyní, kdy se situace ve zdravotnictví opět blíží ke kritickému bodu, se dodávky nutričně hodnotných zásilek obnovují a dodávají energii jak zdravotníkům, tak celé společnosti.

Iniciativa, která byla zahájena v březnu letošního roku 2020, měla skvělé ohlasy Práce to byla náročná, ale potvrdila, že každá drobná pomoc, třeba i ve formě energetické tyčinky nebo kávy, se počítá. Zprávy z nemocnic, že jim balíček zlepšil náročnou směnu, byly hnacím motorem.

Situace ve zdravotnictví je nyní velmi dramatická. Druhá vlna pandemického onemocnění zasáhla české lékaře a sestry na mnoha místech plnou silou. Iniciátorovi je jasné, že lékaře a sestry čeká další velice těžká zkouška, a že budou pomoc potřebovat více než kdy předtím. Zároveň postrádal vlnu solidarity veřejnosti z jara, nadšení vystřídala spíše bezmoc. S obměněným a posíleným týmem má i nyní ambici zdravotníky podpořit prostřednictvím zapojených partnerů, se kterými budou vybrané nemocniční zařízení zásobovat nutričně hodnotnými balíčky. Dobrovolníci všech profesí společně organizují pomoc, kterou jim po zkušenosti z první vlny firmy samy nabízejí. Firmy se obracejí s dotazy, jak pomoci, ať už logisticky nebo materiálně. Ozývají se i dobrovolníci a především, sami zdravotníci, kterým balíčky na jaře ve službách udělaly velkou radost a připomněyi jim, že si společnost váží jejich práce a nasazení.

Sbírka je opět organizovaná ve spolupráci s Donio.cz, kde mohou dárci transparentně přispět libovolnou částkou a koupit tak symbolický balíček zdravotníkovi. Sbírka zahájená v pátek 16. 10.2020 v podvečer se i nyní těší mimořádně podpoře, první milion korun se podařilo vybrat za necelých 36 hodin od spuštění.

Všechna obdařená zdravotnická zařízení na jaře vzdávala velké díky a nadšení z balíčků.

Iniciativu Energii lékařům založili Jan Lukačevič a Anna Fučíková z Akademie věd ČR v březnu roku 2020. Od začátku si kladla za cíl pomoci vytíženému zdravotnickému personálu, tzv. “první linii”, v době pandemické epidemie koronaviru. V řádu několika málo dní vznikl virtuální tým dobrovolníků rozličných profesí, kteří společně projekt Energii lékařům spustili. Projekt měl od začátku obrovskou podporu veřejnosti, široké i odborné, influencerů, médií a samozřejmě těch nejdůležitějších, zdravotníků. Během prvních 40 hodin od spuštění se podařilo vybrat přes dárcovskou základnu Donio více než dva miliony korun. Do iniciativy se postupně zapojovaly větší i menší firmy, ať už potravinářské, logistické či mediální. Během druhé pandemické vlny v říjnu 2020 a blížící se krize zdravotnictví v Česku s obměněným týmem byla iniciativa zakladatelem opět zahájena.

Dle TZ

media@energiilekarum.cz

www.Donio.cz

Zdroj: medicina.cz