Sezonní infekce v kraji: klíšťová encefalitida, lymeská borelióza. KHS kontroluje i zmrzlináře a letní tábory

 

Ilustrační obrázek (Zdroj: www.pixabay.com)

„Na konci druhého prázdninového týdne evidujeme v kraji již padesát potvrzených případů klíšťové encefalitidy, v týdnu přibylo osm nově prokázaných případů. Přibývá i další klíšťaty přenášené onemocnění, lymeská borelióza, v týdnu byla potvrzena tři nová onemocnění a jejich celkový počet v kraji je v této sezóně sto padesát,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče alimentárních infekcí, k dnešnímu dni je v kraji hlášeno 353 případů salmonelózy (vloni ve srovnatelném období 434, nárůst oproti minulému týdnu + 22), nejvíce na Českobudějovicku (97), Táborsku (62) a Jindřichohradecku (58), na Strakonicku je 45 případů, ostatní okresy hlásí mezi sedmadvaceti až sedmatřiceti případy. Přibývá též kampylobakteriózy, která souvisí s konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa, hlavně kuřecího. Té je v kraji 643 případy (vloni 696, v mezitýdenním srovnání +36), nejvíce na Českobudějovicku (194), na Táborsku 96, Jindřichohradecku 88, Písecko má 79 a Českokrumlovsko 69, Prachaticko 63 a Strakonicko 54 případy.

Jihočeští hygienici v červnu zahájili plnění regionálního úkolu „Zmrzliny 2020“, zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti zmrzlin, prodávaných v zařízeních, poskytujících stravovací služby. „Z  dosud vyhodnocených vzorků, odebraných z provozoven jako jsou cukrárny, kavárny či stánky s občerstvení, jich zatím jedenáct nevyhovělo vyšším počtem bakterie Enterobacteriaceae, což je, zjednodušeně řečeno, ukazatel nedostatečné hygieny při výrobě. V těchto případech jako první opatření nařizujeme provozovatelům sanitaci výrobního zařízení. V tomto týdnu jsme vydali osm příkazů, a následně budeme pro ověření účinnosti opatření odběry a vyhodnocení vzorků opakovat,“ uvedla vedoucí oddělení hygieny výživy KHS Milena Kambová.   Vedle plnění regionálního úkolu, zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti zmrzlin, zahájili pracovníci odboru hygieny výživy KHS státní zdravotní dozor zaměřený na provozovny stravovacích služeb v rekreačních oblastech, prodej zmrzliny a řešení podnětů. Dosud bylo provedeno 23 kontrol stálých a sezónních provozoven a stánků s občerstvením a dvě kontroly prodejen zmrzliny na základě podnětu. Byla dosud uložena jediná sankce ve výši 2 000 Kč.

Ve srovnání s minulým rokem letos evidují jihočeští hygienici více onemocnění přenášených klíšťaty. Český hydrometeorologický ústav, který sleduje a prognózuje aktivitu klíšťat, pro tyto dny uvádí na desetistupňové škále stupeň aktivity 7, což je vysoké riziko.
V týdnu přibylo osm potvrzených případů klíšťové encefalitidy. Té je v kraji k dnešku už padesát případů. Ve srovnatelném období loňského roku jsme ve dvacátém osmém týdnu evidovali devatenáct a za celý rok devětadevadesát případů klíšťové encefalitidy, jsme tedy již v polovině loňského celoročního výskytu a letošní sezóna zřejmě bude patřit k těm rizikovějším. Český hydrometeorologický ústav předpovídá i nadále vysokou aktivitu klíšťat, stále proto doporučujeme při pobytu v přírodě správné oblečení, používání repelentů s odpuzujícím účinkem a po návratu domů se kompletně převléci, osprchovat se a hlavně se dobře prohlédnout, třeba i vícekrát za den. Co se týče konkrétního výskytu v kraji, k dnešku je třináct potvrzených případů na Českobudějovicku, devět na Prachaticku, po osmi na Českokrumlovsku a Táborsku, sedm na Strakonicku, tři na Jindřichohradecku a dva na Písecku,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od minulého týdne přibyly i tři potvrzené případy lymeské boreliózy. Té je v kraji prokázáno sto padesát případů, stejně jako vloni ve srovnatelném období. K dnešku bylo nejvíce případů na Českobudějovicku – čtyřicet čtyři. Třicet osm případů je na Jindřichohradecku a dvacet sedm na Táborsku. V dalších okresech je výskyt nižší, Českokrumlovsko má třináct, Strakonicko dvanáct a Písecko a Prachaticko mají po osmi případech. I dlouhodobým statistikám tohoto onemocnění s přírodní ohniskovostí podobně jako letos dominují Jindřichohradecko, Táborsko a Českobudějovicko,“ uvedla epidemioložka KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková. V souvislosti s dlouhodobě vysokou aktivitou klíšťat hygienici doporučují preventivní použití repelentů, nelehat a nesedat si v porostech především na okrajích lesů, raději nevstupovat do hustých křovin a vysoké vegetace kolem vodních toků a ploch a po příchodu z přírody se rychle převléknout a dobře prohlédnout, protože důležitá je rychlost, s níž se klíště podaří objevit a hlavně správně odstranit.

První dva týdny má za sebou sezóna letních dětských rekreací. Jižní Čechy jsou regionem s výrazně největším počtem rekreovaných dětí v rámci celé ČR. „K dnešnímu dni máme nahlášeno celkem 283 táborů, kde se bude rekreovat téměř třicet tři tisíce dětí, další nahlášené akce ještě očekáváme,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková. Za první dva týdny zatím zrealizovali hygienici 45 kontrol, většinou bez závad. Nebyly dosud podány žádné podněty na konání letní dětské rekreace a byla uložena jediná bloková pouta ve výši tisíce korun za nedostatky ve zdravotnické dokumentaci. „Na dvou zotavovacích akcích neodpovídala normě pitná voda a organizátoři museli zajistit náhradní zásobován pitnou vodou, v jednom případě jsme organizátorovi nedoporučili konání zotavovací akce, protože akce se koná na veřejném tábořišti a není zde možné dodržet hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví, jinak je dosavadní průběh klidný a je vidět, že pořádající osoby se snaží aktuální doporučení dodržovat,“ doplnila Marie Nosková.


PODKLADOVÉ INFORMACE PRO PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ
•    Klíšťová encefalitida je onemocnění virového původu s přírodní ohniskovostí a může mít fatální následky, například poškození nervového systému a ochrnutí
•    Onemocnění klíšťovou encefalitidou se projeví v první fázi po jednom až dvou týdnech od přisátí zvýšenou teplotou či horečkou, malátností, bolestmi hlavy či kloubů
•    Druhá fáze nastoupí po několika dnech relativního klidu vysokými horečkami a příznaky napadení centrálního nervového systému, kam kromě silných bolestí hlavy patří závratě, poruchy spánku, dezorientace, svalový třes či tuhost svalů v šíji
•    U osob s oslabenou imunitou, souběžným chronickým onemocněním či u seniorů může být průběh závažný včetně ochrnutí a selhávání životně důležitých funkcí
•     U všech pacientů je důležitý klid na lůžku a podpůrná léčba
•    Lymeská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borrelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. V jižních Čechách se nejvíce případů vyskytuje dlouhodobě především na Jindřichohradecku a Táborsku, tedy v povodí Nežárky a Lužnice a v posledních letech stoupá výskyt i na Českokrumlovsku či Prachaticku, tedy ve vyšších nadmořských výškách
•    Proti lymeské borelióze neexistuje v evropských podmínkách očkování, její příznaky je možné léčit antibiotiky
•    U boreliózy může být symptomem prvního stádia typická červená skvrna, šířící se kolem místa přisátí
•    Druhé stádium má chronický průběh a nastupuje i několik měsíců po přisátí
•    Projevuje se bolestmi kloubů či postižením nervového systému, i borelióza může mít u oslabených pacientů závažný průběh
•    Vloni onemocnělo v ČR klíšťovou encefalitidou podle informačního systému ISIN Státního zdravotního ústavu 774 a boreliózou 4 105 osob
•    Jižní Čechy vykázaly vloni 99 potvrzených případů encefalitidy a 431 případů boreliózy, předloni to bylo 121, respektive 473 případy
•    Doporučovanou prevencí klíšťové encefalitidy je účinné očkování, které je optimální postoupit před začátkem hlavní sezóny aktivity klíšťat
•    Důležitá je aktivní obrana při pobytu v přírodě – správné oblečení a použití repelentů
•    Pro přenos infekční dávky z přisátého klíštěte postačí v případě encefalitidy několik málo hodin, třeba i pouhé dvě hodiny
•    Aktivita klíšťat závisí na klimatických podmínkách, vyhovuje jim teplé vlhké počasí a může se lišit i v průběhu dne, kdy bývají klíšťata aktivnějších v ranních a dopoledních hodinách
•    V našich podmínkách s oteplováním a zimami bez výrazných mrazů klíšťata migrují i do vyšších nadmořských výšek kolem tisíce metrů, o čemž svědčí v posledních letech nárůst počtu případů na Prachaticku a Českokrumlovsku
•    Hygienici evidují první případy onemocnění podle charakteru počasí v březnu či dubnu, první vrchol přichází v tzv. jarně-letních měsících, tedy v květnu, červnu, a druhá vlna pak v tzv. letně-podzimních měsících, tedy v srpnu a září s tím, že poslední případy se objevují běžně v říjnu i později
•    Očkování proti klíšťové encefalitidě není hrazeno ze zdravotního pojištění, samotné očkování realizují praktičtí lékaři nebo očkovací centra, zdravotní pojišťovny na ně přispívají dle svých programů
•    Informace k předpokládané aktivitě klíšťat zveřejňuje v sezóně mj. Český hydrometeorologický ústav a informace k onemocnění a prevenci Státní zdravotní ústav či krajské hygienické stanice
Zdroj: kraj-jihocesky.cz