I v době koronavirové zůstávají podle dat Světové zdravotnické organizace WHO celosvětově druhým největším „zabijákem“ mezi infekčními nemocemi (hned po tuberkulóze) virové hepatitidy typu B a C. Podle údajů WHO je virovou hepatitidou B (VHB) anebo virovou hepatitidou C (VHC) v současnosti na Zemi nakaženo 325 milionů lidí. WHO odhaduje, že ve skutečnosti jich s ohledem na velké množství neidentifikovaných pacientů může být i více než 500 milionů. Z tohoto počtu každý rok v důsledku svého onemocněni umírá 1,5 mil. pacientů. Světový den hepatitid 28. července – výročí narození MUDr. Barucha Blumberga, objevitele viru hepatitidy B a nositele Nobelovy ceny, připomíná tuto problematiku naší i světové veřejnosti. Nemocných hepatitidou opět mírně přibývá. Mezi roky 2018 a 2019 to byl nárůst přes 600 pacientů. Nejvíce klientů VZP trápí chronická hepatitida, kterou vloni mělo 10 386 nemocných. Náklady na její léčbu v roce 2019 byly 909,6 milionu Kč. VZP zveřejňuje tyto údaje rovněž při příležitosti Světového dne hepatitidy.

Úmrtnosti stoupá od roku 2000 a virové hepatitidy typu B a C jsou na sedmém místě mezi nejčastějšími příčinami úmrtí. Mj. proto, že podle WHO až 80 % lidi nakažených virovou hepatitidou B a C nemá přistup k adekvátní prevenci, testování a léčbě.

Na rozdíl od široké publicity, jaké se dnes dostává onemocnění covid-19, je povědomí světové veřejnosti o virových hepatitidách až šokujícím způsobem nízké a globální reakce nedostatečná. Přitom strategie užívané v boji proti covid-19 jsou již z minulosti osvědčené u mnoha infekčních nemocí, včetně virových hepatitid – od identifikace nakažených (screeningu) přes zpomalování šíření (prevenci) až po nalezení a nasazení účinné léčby.

Je pravdou, že naléhavost akce proti covid-19 je vzhledem k existenci mnoha neznámých, (přenos, přirozený průběh, účinná léčba, vakcína) nepochybně urgentní.  V případě virových hepatitid však již vše je v současnosti známo. Diagnostické nástroje, které umožňují rychlou, přesnou a relativně levnou identifikaci nakažených pacientů, účinné léky, v případě VHB i vakcínu, pomocí nichž lze virové hepatitidy B a C zcela eliminovat z populace.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního odděleni Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z., v této souvislosti připomíná, že 97 % nakažených novým koronavirem přežije covid-19 bez jakýchkoli následků, ale 97 % pacientů s neléčenou chronickou virovou hepatitidou C skončí s velmi vážnými následky – jaterní cirhózou, s transplantací jater či s rakovinou jater.

Podle primáře Dlouhého je proto ten pravý čas se znovu věnovat i jiným diagnózám a jiným infekčním onemocněním, než je covid-19. Vinou pandemie covid-19 se trochu ztratil čas. Spolu s ostatními zeměmi bylo již naplánováno do roku 2030 vymýcení virových hepatitid – hepatitidu B očkováním a léčbou, hepatitidu C vyhledáváním nakažených a léčbou. Díky moderním, velmi účinným lékům je velká šance virus hepatitidy C jednou provždy zlikvidovat a mít jej pouze v laboratořích. Virová hepatitida C je dnes velmi dobře léčitelná infekce (za 2–3 měsíce užíváním tablet, jež jsou navíc velmi dobře snášeny.) Je ovšem nutno pacienty s infekcí VHC včas vyhledat a léčbu nasadit.

Testování na virové hepatitidy je dnes dostupnější i díky koronaviru. Technologie polymerázové řetězové reakce (PCR), které slouží pro přímý průkaz přítomnosti koronaviru v biologickém materiálu, se používají již řadu let v diagnostice virových hepatitid nebo třeba HIV. Umožňují změřit množství virových částic cirkulujících v krvi a usoudit, nakolik je infekce silná a jaká bude nutná léčba. Díky koronaviru se tyto technologie zavádějí do více laboratoří, a lze předpokládat, že bude možné testovat na více místech a do hodiny zjistit, zda má pacient SARS-CoV-2, ale také, zda má virovou hepatitidu C.

Dr. Wangová, prezidentka World Hepatitis Alliance upozorňuje, že mnozí lidé ve světě s covid-19 čelí stigmatizaci a diskriminaci ze strany svého okolí, nemají dostatečný přístup k testování, cítí se být osamocení a izolovaní, nevědí, kde hledat pomoc a kde získat potenciálně život zachraňující léčbu. Odborníci pro léčbu infekcí virovými hepatitidami, se s tímto jevem také setkávají u nemocných hepatitidou. Mnozí pacienti se často ze strachu raději před světem ukrývají. Je to varování a odpovědné instituce, včetně politiků, by se měly na bázi svého úsilí o zvládnutí pandemie covid-19 proto spojit v boji proti všem infekčním nemocem. Nezapomínat, že strategie testování prevence a léčby virových hepatitid jsou již dobře známy, ale jsou dostupné také jen minimu pacientů. Úkolem zůstává zachránit život všem 325 milionům lidí s virovými hepatitidami, kteří žijí ve světě i mezi námi. Dle TZ

1 www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2020

2 www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics

3 www.worldhepatitisalliance.org/hepvoice

www.carecomm.cz

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz