Světový den hepatitid 28. 7. 2020 – v době koronavirové

I v době koronavirové zůstávají podle dat Světové zdravotnické organizace WHO celosvětově druhým největším „zabijákem“ mezi infekčními nemocemi (hned po tuberkulóze) virové hepatitidy typu B a C. Podle údajů WHO je virovou hepatitidou B (VHB) anebo virovou hepatitidou C (VHC) v současnosti na Zemi nakaženo 325 milionů lidí. WHO odhaduje, že ve skutečnosti jich s ohledem na velké množství neidentifikovaných pacientů může být i více než 500 milionů. Z tohoto počtu každý rok v důsledku svého onemocněni umírá 1,5 mil. pacientů. Světový den hepatitid 28. července – výročí narození MUDr. Barucha Blumberga, objevitele viru hepatitidy B a nositele Nobelovy ceny, připomíná tuto problematiku naší i světové veřejnosti. Nemocných hepatitidou opět mírně přibývá. Mezi roky 2018 a 2019 to byl nárůst přes 600 pacientů. Nejvíce klientů VZP trápí chronická hepatitida, kterou vloni mělo 10 386 nemocných. Náklady na její léčbu v roce 2019 byly 909,6 milionu Kč. VZP zveřejňuje tyto údaje rovněž při příležitosti Světového dne hepatitidy.

Úmrtnosti stoupá od roku 2000 a virové hepatitidy typu B a C jsou na sedmém místě mezi nejčastějšími příčinami úmrtí. Mj. proto, že podle WHO až 80 % lidi nakažených virovou hepatitidou B a C nemá přistup k adekvátní prevenci, testování a léčbě.

Na rozdíl od široké publicity, jaké se dnes dostává onemocnění covid-19, je povědomí světové veřejnosti o virových hepatitidách až šokujícím způsobem nízké a globální reakce nedostatečná. Přitom strategie užívané v boji proti covid-19 jsou již z minulosti osvědčené u mnoha infekčních nemocí, včetně virových hepatitid – od identifikace nakažených (screeningu) přes zpomalování šíření (prevenci) až po nalezení a nasazení účinné léčby.

Je pravdou, že naléhavost akce proti covid-19 je vzhledem k existenci mnoha neznámých, (přenos, přirozený průběh, účinná léčba, vakcína) nepochybně urgentní.  V případě virových hepatitid však již vše je v současnosti známo. Diagnostické nástroje, které umožňují rychlou, přesnou a relativně levnou identifikaci nakažených pacientů, účinné léky, v případě VHB i vakcínu, pomocí nichž lze virové hepatitidy B a C zcela eliminovat z populace.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního odděleni Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z., v této souvislosti připomíná, že 97 % nakažených novým koronavirem přežije covid-19 bez jakýchkoli následků, ale 97 % pacientů s neléčenou chronickou virovou hepatitidou C skončí s velmi vážnými následky – jaterní cirhózou, s transplantací jater či s rakovinou jater.

Podle primáře Dlouhého je proto ten pravý čas se znovu věnovat i jiným diagnózám a jiným infekčním onemocněním, než je covid-19. Vinou pandemie covid-19 se trochu ztratil čas. Spolu s ostatními zeměmi bylo již naplánováno do roku 2030 vymýcení virových hepatitid – hepatitidu B očkováním a léčbou, hepatitidu C vyhledáváním nakažených a léčbou. Díky moderním, velmi účinným lékům je velká šance virus hepatitidy C jednou provždy zlikvidovat a mít jej pouze v laboratořích. Virová hepatitida C je dnes velmi dobře léčitelná infekce (za 2–3 měsíce užíváním tablet, jež jsou navíc velmi dobře snášeny.) Je ovšem nutno pacienty s infekcí VHC včas vyhledat a léčbu nasadit.

Testování na virové hepatitidy je dnes dostupnější i díky koronaviru. Technologie polymerázové řetězové reakce (PCR), které slouží pro přímý průkaz přítomnosti koronaviru v biologickém materiálu, se používají již řadu let v diagnostice virových hepatitid nebo třeba HIV. Umožňují změřit množství virových částic cirkulujících v krvi a usoudit, nakolik je infekce silná a jaká bude nutná léčba. Díky koronaviru se tyto technologie zavádějí do více laboratoří, a lze předpokládat, že bude možné testovat na více místech a do hodiny zjistit, zda má pacient SARS-CoV-2, ale také, zda má virovou hepatitidu C.

Dr. Wangová, prezidentka World Hepatitis Alliance upozorňuje, že mnozí lidé ve světě s covid-19 čelí stigmatizaci a diskriminaci ze strany svého okolí, nemají dostatečný přístup k testování, cítí se být osamocení a izolovaní, nevědí, kde hledat pomoc a kde získat potenciálně život zachraňující léčbu. Odborníci pro léčbu infekcí virovými hepatitidami, se s tímto jevem také setkávají u nemocných hepatitidou. Mnozí pacienti se často ze strachu raději před světem ukrývají. Je to varování a odpovědné instituce, včetně politiků, by se měly na bázi svého úsilí o zvládnutí pandemie covid-19 proto spojit v boji proti všem infekčním nemocem. Nezapomínat, že strategie testování prevence a léčby virových hepatitid jsou již dobře známy, ale jsou dostupné také jen minimu pacientů. Úkolem zůstává zachránit život všem 325 milionům lidí s virovými hepatitidami, kteří žijí ve světě i mezi námi. Dle TZ

1 www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2020

2 www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics

3 www.worldhepatitisalliance.org/hepvoice

www.carecomm.cz

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Dětská obezita a hypertenze upozorňují na budoucí srdeční choroby

ilustrační foto: JupiterImages
Velká německá studie provedená u dětí a adolescentů ukazuje souvislost mezi obezitou, vysokým krevním tlakem a pozdějším cévním poškozením. Výzkum byl prezentován v rámci EAPC Essentials 4 You, vědecké platformy Evropské kardiologické společnosti (ESC).
O souvislosti mezi rizikovými faktory přítomnými v dětství, jako je obezita a vysoký krevní tlak, a kardiovaskulárními chorobami později v životě byl až dosud nedostatek informací. „Výsledky této studie zdůrazňují potřebu osvojit si zdravý životní styl již od útlého věku,“ řekla autorka studie Julia Bueschgesová, studentka doktorského studia na Institutu Roberta Kocha v Berlíně.

Studie použila data z celostátního reprezentativního německého projektu „German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS cohort)“, do něhož byly zařazeny děti z různého prostředí z celého Německa bez ohledu na jejich zdravotní stav. Vybrány byly pomocí sofistikované metody, jejíž pomocí bylo zajištěno, že reprezentují celou německou populaci.

Tři studijní týmy cestovaly po dobu tří let a zřídily dočasná vyšetřovací centra na 167 místech po celé zemi. Základní vyšetření 4 716 účastníků ve věku od 3 až do 17 let zahrnovalo měření krevního tlaku, výšky a hmotnosti. Měření byla opakována o 11 let později u 14letých až 29letých a zároveň bylo provedeno i ultrazvukové vyšetření tepen. To posuzovalo tloušťku vnitřních dvou vrstev krční tepny, přičemž ztluštělá výstelka je časným ukazatelem ucpaných tepen.

Hypertenze ve výchozím stavu byla spojena s 33procentním zvýšením rizika ztluštělé výstelky tepen o 11 let později, zatímco výchozí obezita byla spojena s 38procentním zvýšeným tohoto rizika. Přítomnost hypertenze při obou vyšetřeních byla spojena již s 63procentním zvýšeným rizikem ztluštění výstelky tepen, v případě obezity u obou vyšetření se jednalo o 53 procent větší riziko. Podle Bueschgesové studie poskytuje důkazy z velkého vzorku obecné populace o souvislosti mezi kardiovaskulárními rizikovými faktory u dětí a dospívajících, jmenovitě vysokým krevním tlakem a obezitou, a následnými škodlivými změnami krevních cév.

„Tato zjištění zdůrazňují důležitost dobrého kardiovaskulárního zdraví již od útlého věku. Fyzická aktivita a zdravá strava mohou pomoci zabránit vysokému krevnímu tlaku a obezitě. Je třeba se vyvarovat alkoholu a tabáku. V neposlední řadě je důležité zvládat stres,“ uvedla s tím, že vypořádání se s tímto nezdravým chováním nezávisí pouze na dětech a jejich rodinách, ale také na podpoře zdravého prostředí a snižování sociální nerovnosti, protože to vše silně souvisí s kardiovaskulárními chorobami.

Zdroj: tribune.cz

Leták SZÚ: Grilování/Barbecue

 

Rady a doporučení pro zdravé grilování

Obsah letáku:

Co je na grilování pozitivního?
– Dobrá nálada
– Kombinace masa, zeleniny a ovoce
– Méně přidaného tuku

Mají grilované potraviny také nějaká negativa?
– 1. Tvorba nežádoucích látek
Heterocyklické aminy
Polycyklické aromatické uhlovodíky
Nitrosaminy
– 2. Onemocnění z potravin bakteriálního původu

Jak správně grilovat?
– Vhodný gril
– Vhodné dřevěné uhlí
– Vhodné maso, zelenina a ovoce
– Vhodný způsob grilování

Naše tipy pro bezpečné grilování
Závěr 

 

 

Zdroj: SZÚ

Logem KLASA se bude pyšnit dalších 22 produktů

Tisková zpráva SZIF

Značku kvality KLASA získalo dalších 22 výrobků od celkem jedenácti producentů. Zájem o modro-červené logo mají nejen prověřené společnosti, které ocenění KLASA již na řadě svých výrobků používají a pravidelně se uchází o její opětovné udělení, ale také zcela noví producenti. Patří mezi ně nejen čerstvá zelenina, ale také za studena lisované ovocné koncentráty či bio výrobky.  

Značku KLASA uděluje od roku 2003 ministr zemědělství mimořádně kvalitním potravinám a produktům na tři roky, její administraci provádí Státní zemědělský intervenční fond. Spotřebitelům umožňuje značka lepší orientaci mezi potravinami v prodejnách a usnadňuje nákup kvalitních českých potravin. Aktuálně je toto logo na obalech 932 produktů od 232 českých a moravských výrobců.

Nově oceněnými výrobky jsou: 

Rajče koktejlové – odrůda Hranáček
AGRO Haná a.s. 

Tato velmi chutná koktejlová rajčata jsou pěstována v úrodné oblasti Hané společností Agro Haná a.s., která je součástí odbytového družstva Čerstvě utrženo. Družstvo dbá na pěstování ovoce a zeleniny ve vysokém standardu a čerstvosti.

Rajčata keřík – odrůda Siranzo
AGRO Kadaň s.r.o. 

Keříková rajčata odrůdy Siranzo jsou opylována čmeláky a ručně sklízena tak, aby dorazila k zákazníkům vždy čerstvá. Za jejich pěstováním v moderních skleníkových provozech na dohled Českého středohoří stojí společnost AGRO Kadaň.

Cibule kuchyňská žlutá
Blanická s.r.o. 

Za vysokou kvalitou oceněné cibule se skrývá kombinace kvalitních certifikovaných semen, vhodné půdy, vydatné závlahy a správně načasované sklizně. Společnost Blanická s.r.o. také dbá na šetrnou odkameňovací a balící technologii a krátký dodavatelský řetězec. Tržní úpravou zeleniny se zabývá od roku 1999.

BIO čoko-kokosky s FAIR-TRADE čokoládou
Biopekárna Zemanka s.r.o.  

Oceněné BIO čoko-kokosky s FAIR-TRADE čokoládou to je dokonalé spojení kvalitní bio hořké čokolády a kokosu. Dohromady vytváří nezaměnitelnou pochoutku, která neobsahuje palmový tuk, bílý rafinovaný cukr ani žádné konzervanty a barviva. Navíc jsou také držitelem veganské certifikace od společnosti The Vegan Society. Jejich výrobu zajišťuje biopekárna Zemanka s.r.o. v malé obci Oříkov u Sedlčan ve Středních Čechách.

Adriana semolinové těstoviny BIO
Adriana semolinové těstoviny – tricolore
Adriana celozrnné těstoviny
Europasta SE 

Všechny tři oceněné druhy těstovin od Europasta SE jsou vyrobeny ze 100% BIO mouky z tvrdé pšenice. Zatímco celozrnné vynikají vyšším obsahem vlákniny, tricolore balení v sobě ukrývá mix těstovin ochucených sušenými rajčaty a špenátem. Společnost Europasta SE je pokračovatelem českého a částečně i slovenského průmyslu výroby těstovin. Nejvýznamnější a nejpozoruhodnější jsou v historii společnosti především dvě továrny, které fungují až do současnosti – v Březí u Boršova nad Vltavou a v Litovli.

Rajče kulaté – odrůda Karkulka
Farma Kopeček s.r.o 

Roztomile nazvaná odrůda Karkulka je pěstována na Farmě Kopeček s.r.o. na Hané. Díky své střední velikosti je vhodné především do salátů či na vaření. Farma Kopeček s.r.o. je součástí odbytového družstva Čerstvě utrženo.

BezVa Mango a Marakuja
BezVa Ananas a Kokos
BezVa Aloe Vera a Angrešt
BezVa Rakytník
MADAMI s.r.o. 

Za studena lisované ovocné koncentráty z čerstvého ovoce mají vynikající aroma, plnou chuť a obsahují kousky ovoce. Ředí se vodou v poměru 1:8 a jsou vhodné pro přípravu osvěžujících ovocných limonád i horkých nápojů. Společnost MADAMI, sídlící ve východních Čechách, se zabývá vlastním vývojem a výrobou originálních ovocných produktů, BezVa limonád, šťavnatých čajů, horkého ovoce a jiných dobrot od roku 1994. Posláním firmy je prostřednictvím produktů s vysokým podílem přírodních surovin a zachováním důležitých výživových hodnot budovat pro širokou veřejnost značku, která je synonymem vyvážené chuti a vůně.

Kuře bez drobů – hluboce zmrazené
RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. 

Oceněné hluboko zamražené kalibrované kuře je oblíbené jako tradiční surovina pro přípravu lehkých a rychlých pokrmů. Kuřata jsou krmena v systému uzavřeného chovu v ČR, kde je vše pečlivě monitorováno s cílem zajistit zvířatům optimální podmínky pro jejich růst. Společnost RACIOLA je držitelem mezinárodního potravinářského standardu International Featured Standard Food.

Tekuté ovoce Jablko – Višeň
Tekuté ovoce Jablko – Bezinka
Ovocno zeleninový mošt Jablko – Červená řepa
RÉVA RAKVICE s.r.o. 

Výrobu těchto oceněných moštů má se zabývá společnost RÉVA RAKVICE s.r.o. sídlící v jižní části velkopavlovické vinařské podoblasti. Mimo své hlavní činnosti, kterou je výroba vína z vinohradů obhospodařovaných v režimu BIO, zpracovává ve své moderní moštárně ovoce a zeleninu ze sadů a polí jižní Moravy. Z čerstvých surovin se šetrným lisováním vyrábí 100% mošty o obsahu 3 nebo 5 litrů.

BIO svíčková
BIO roštěná
BIO vysoký roštěnec
BIO hovězí mleté
SOHORS spol. s r.o. 

Společnost SOHORS spol. s r.o. obhospodařuje 1 300 hektarů zemědělské půdy v podhůří Novohradských hor a chová 1 100 kusů hovězího dobytka. Zvířata porážená na jatkách v městečku Besednice pochází pouze z ekologických chovů českých zemědělců. Maso po rozbourání a vakuování může zrát až 35 dnů při teplotě do 3°C. Díky tomu je takto vyzrálé maso maximálně křehké a jeho tepelná úprava je velice rychlá.

SILKEN hedvábné tofu
Farmářova BIO pomazánka
VETO ECO s.r.o. 

Společnost VETO ECO s.r.o. vznikla před 28 lety s cílem přinášet lidem zdravou a přesto chutnou výživu s motem “pro radost ze zdraví”. Jejich oceněné tofu vyniká díky jedinečnému technologickému postupu jemnou strukturou. Perfektně se hodí na zahuštění se zachováním jemné krémovitosti. Také Farmářova BIO pomazánka je zpracována pouze z rostlinných surovin a navíc v BIO kvalitě, díky čemuž dosahujeme výjimečné chuti i vlastností podobných masným výrobkům.

Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů najdete na stránkách www.eklasa.cz.

 

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF

Zdroj: SZIF

Bezpecnostpotravin.cz

Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019

Zpráva Státního zdravotního ústavu za rok 2019


Foto: Shutterstock  

Užívání tabáku a pití alkoholu je ve většině vyspělých států pokládáno za jednu z nejzávažnějších, avšak preventabilních příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění. Jedná se o celou řadu onemocnění, zejména kardiovaskulárních, nádorových a respiračních, jejichž léčba představuje významnou ekonomickou zátěž pro systém zdravotní péče.

Kouření má vliv na celkovou míru nemocnosti a úmrtnosti populace, a tím i na střední délku života. Na zdraví člověka má škodlivý vliv nejen samotná spotřeba tabáku, ale i expozice tabákovému kouři. Vedle toho konzumace tabáku vyvolává celospolečenské náklady související se snížením produktivity práce kuřáků (jako je zvýšená pracovní neschopnost, kuřácké pauzy, invalidní důchody) a vyšší mortalitou.

Pití alkoholu je i přes rozsáhlé zdravotní a sociální důsledky stále běžnou součástí života většiny populace. Nadměrná konzumace zvyšuje riziko onemocnění jako je cirhóza jater, srdečně-cévní nemoci a podílí se na vzniku některých druhů nádorových onemocnění. Pití alkoholu je navíc často spojeno se zvýšeným rizikem úrazů, dopravních nehod nebo násilných trestných činů.

Podle informací uvedených v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 je užívání tabáku a alkoholu jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti v ČR, téměř 20 % celkové úmrtnosti jde na vrub kouření; cca 6 % na vrub užívání alkoholu.

 

Sezonní infekce v kraji: klíšťová encefalitida, lymeská borelióza. KHS kontroluje i zmrzlináře a letní tábory

 

Ilustrační obrázek (Zdroj: www.pixabay.com)

„Na konci druhého prázdninového týdne evidujeme v kraji již padesát potvrzených případů klíšťové encefalitidy, v týdnu přibylo osm nově prokázaných případů. Přibývá i další klíšťaty přenášené onemocnění, lymeská borelióza, v týdnu byla potvrzena tři nová onemocnění a jejich celkový počet v kraji je v této sezóně sto padesát,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče alimentárních infekcí, k dnešnímu dni je v kraji hlášeno 353 případů salmonelózy (vloni ve srovnatelném období 434, nárůst oproti minulému týdnu + 22), nejvíce na Českobudějovicku (97), Táborsku (62) a Jindřichohradecku (58), na Strakonicku je 45 případů, ostatní okresy hlásí mezi sedmadvaceti až sedmatřiceti případy. Přibývá též kampylobakteriózy, která souvisí s konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa, hlavně kuřecího. Té je v kraji 643 případy (vloni 696, v mezitýdenním srovnání +36), nejvíce na Českobudějovicku (194), na Táborsku 96, Jindřichohradecku 88, Písecko má 79 a Českokrumlovsko 69, Prachaticko 63 a Strakonicko 54 případy.

Jihočeští hygienici v červnu zahájili plnění regionálního úkolu „Zmrzliny 2020“, zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti zmrzlin, prodávaných v zařízeních, poskytujících stravovací služby. „Z  dosud vyhodnocených vzorků, odebraných z provozoven jako jsou cukrárny, kavárny či stánky s občerstvení, jich zatím jedenáct nevyhovělo vyšším počtem bakterie Enterobacteriaceae, což je, zjednodušeně řečeno, ukazatel nedostatečné hygieny při výrobě. V těchto případech jako první opatření nařizujeme provozovatelům sanitaci výrobního zařízení. V tomto týdnu jsme vydali osm příkazů, a následně budeme pro ověření účinnosti opatření odběry a vyhodnocení vzorků opakovat,“ uvedla vedoucí oddělení hygieny výživy KHS Milena Kambová.   Vedle plnění regionálního úkolu, zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti zmrzlin, zahájili pracovníci odboru hygieny výživy KHS státní zdravotní dozor zaměřený na provozovny stravovacích služeb v rekreačních oblastech, prodej zmrzliny a řešení podnětů. Dosud bylo provedeno 23 kontrol stálých a sezónních provozoven a stánků s občerstvením a dvě kontroly prodejen zmrzliny na základě podnětu. Byla dosud uložena jediná sankce ve výši 2 000 Kč.

Ve srovnání s minulým rokem letos evidují jihočeští hygienici více onemocnění přenášených klíšťaty. Český hydrometeorologický ústav, který sleduje a prognózuje aktivitu klíšťat, pro tyto dny uvádí na desetistupňové škále stupeň aktivity 7, což je vysoké riziko.
V týdnu přibylo osm potvrzených případů klíšťové encefalitidy. Té je v kraji k dnešku už padesát případů. Ve srovnatelném období loňského roku jsme ve dvacátém osmém týdnu evidovali devatenáct a za celý rok devětadevadesát případů klíšťové encefalitidy, jsme tedy již v polovině loňského celoročního výskytu a letošní sezóna zřejmě bude patřit k těm rizikovějším. Český hydrometeorologický ústav předpovídá i nadále vysokou aktivitu klíšťat, stále proto doporučujeme při pobytu v přírodě správné oblečení, používání repelentů s odpuzujícím účinkem a po návratu domů se kompletně převléci, osprchovat se a hlavně se dobře prohlédnout, třeba i vícekrát za den. Co se týče konkrétního výskytu v kraji, k dnešku je třináct potvrzených případů na Českobudějovicku, devět na Prachaticku, po osmi na Českokrumlovsku a Táborsku, sedm na Strakonicku, tři na Jindřichohradecku a dva na Písecku,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od minulého týdne přibyly i tři potvrzené případy lymeské boreliózy. Té je v kraji prokázáno sto padesát případů, stejně jako vloni ve srovnatelném období. K dnešku bylo nejvíce případů na Českobudějovicku – čtyřicet čtyři. Třicet osm případů je na Jindřichohradecku a dvacet sedm na Táborsku. V dalších okresech je výskyt nižší, Českokrumlovsko má třináct, Strakonicko dvanáct a Písecko a Prachaticko mají po osmi případech. I dlouhodobým statistikám tohoto onemocnění s přírodní ohniskovostí podobně jako letos dominují Jindřichohradecko, Táborsko a Českobudějovicko,“ uvedla epidemioložka KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková. V souvislosti s dlouhodobě vysokou aktivitou klíšťat hygienici doporučují preventivní použití repelentů, nelehat a nesedat si v porostech především na okrajích lesů, raději nevstupovat do hustých křovin a vysoké vegetace kolem vodních toků a ploch a po příchodu z přírody se rychle převléknout a dobře prohlédnout, protože důležitá je rychlost, s níž se klíště podaří objevit a hlavně správně odstranit.

První dva týdny má za sebou sezóna letních dětských rekreací. Jižní Čechy jsou regionem s výrazně největším počtem rekreovaných dětí v rámci celé ČR. „K dnešnímu dni máme nahlášeno celkem 283 táborů, kde se bude rekreovat téměř třicet tři tisíce dětí, další nahlášené akce ještě očekáváme,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková. Za první dva týdny zatím zrealizovali hygienici 45 kontrol, většinou bez závad. Nebyly dosud podány žádné podněty na konání letní dětské rekreace a byla uložena jediná bloková pouta ve výši tisíce korun za nedostatky ve zdravotnické dokumentaci. „Na dvou zotavovacích akcích neodpovídala normě pitná voda a organizátoři museli zajistit náhradní zásobován pitnou vodou, v jednom případě jsme organizátorovi nedoporučili konání zotavovací akce, protože akce se koná na veřejném tábořišti a není zde možné dodržet hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví, jinak je dosavadní průběh klidný a je vidět, že pořádající osoby se snaží aktuální doporučení dodržovat,“ doplnila Marie Nosková.


PODKLADOVÉ INFORMACE PRO PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ
•    Klíšťová encefalitida je onemocnění virového původu s přírodní ohniskovostí a může mít fatální následky, například poškození nervového systému a ochrnutí
•    Onemocnění klíšťovou encefalitidou se projeví v první fázi po jednom až dvou týdnech od přisátí zvýšenou teplotou či horečkou, malátností, bolestmi hlavy či kloubů
•    Druhá fáze nastoupí po několika dnech relativního klidu vysokými horečkami a příznaky napadení centrálního nervového systému, kam kromě silných bolestí hlavy patří závratě, poruchy spánku, dezorientace, svalový třes či tuhost svalů v šíji
•    U osob s oslabenou imunitou, souběžným chronickým onemocněním či u seniorů může být průběh závažný včetně ochrnutí a selhávání životně důležitých funkcí
•     U všech pacientů je důležitý klid na lůžku a podpůrná léčba
•    Lymeská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borrelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. V jižních Čechách se nejvíce případů vyskytuje dlouhodobě především na Jindřichohradecku a Táborsku, tedy v povodí Nežárky a Lužnice a v posledních letech stoupá výskyt i na Českokrumlovsku či Prachaticku, tedy ve vyšších nadmořských výškách
•    Proti lymeské borelióze neexistuje v evropských podmínkách očkování, její příznaky je možné léčit antibiotiky
•    U boreliózy může být symptomem prvního stádia typická červená skvrna, šířící se kolem místa přisátí
•    Druhé stádium má chronický průběh a nastupuje i několik měsíců po přisátí
•    Projevuje se bolestmi kloubů či postižením nervového systému, i borelióza může mít u oslabených pacientů závažný průběh
•    Vloni onemocnělo v ČR klíšťovou encefalitidou podle informačního systému ISIN Státního zdravotního ústavu 774 a boreliózou 4 105 osob
•    Jižní Čechy vykázaly vloni 99 potvrzených případů encefalitidy a 431 případů boreliózy, předloni to bylo 121, respektive 473 případy
•    Doporučovanou prevencí klíšťové encefalitidy je účinné očkování, které je optimální postoupit před začátkem hlavní sezóny aktivity klíšťat
•    Důležitá je aktivní obrana při pobytu v přírodě – správné oblečení a použití repelentů
•    Pro přenos infekční dávky z přisátého klíštěte postačí v případě encefalitidy několik málo hodin, třeba i pouhé dvě hodiny
•    Aktivita klíšťat závisí na klimatických podmínkách, vyhovuje jim teplé vlhké počasí a může se lišit i v průběhu dne, kdy bývají klíšťata aktivnějších v ranních a dopoledních hodinách
•    V našich podmínkách s oteplováním a zimami bez výrazných mrazů klíšťata migrují i do vyšších nadmořských výšek kolem tisíce metrů, o čemž svědčí v posledních letech nárůst počtu případů na Prachaticku a Českokrumlovsku
•    Hygienici evidují první případy onemocnění podle charakteru počasí v březnu či dubnu, první vrchol přichází v tzv. jarně-letních měsících, tedy v květnu, červnu, a druhá vlna pak v tzv. letně-podzimních měsících, tedy v srpnu a září s tím, že poslední případy se objevují běžně v říjnu i později
•    Očkování proti klíšťové encefalitidě není hrazeno ze zdravotního pojištění, samotné očkování realizují praktičtí lékaři nebo očkovací centra, zdravotní pojišťovny na ně přispívají dle svých programů
•    Informace k předpokládané aktivitě klíšťat zveřejňuje v sezóně mj. Český hydrometeorologický ústav a informace k onemocnění a prevenci Státní zdravotní ústav či krajské hygienické stanice
Zdroj: kraj-jihocesky.cz

Jak lze podpořit hojení drobných ran a odřenin?

 

V letních měsících se každoročně zvyšuje množství úrazů. Slunečné dny jsou jako stvořené ke sportovním aktivitám či výletům, při nichž dochází k celé řadě zranění. Statistiky vedou řezné, tržné a bodné rány a na předních příčkách nechybí ani pády z kola. K řadě větších či menších poranění může dojít ale také při oblíbených dovolenkových aktivitách, jako je grilování či práce na zahradě.

Odřeniny, lehké popáleniny, řezné, sečné rány, puchýře a další drobná poranění většinou zvládneme ošetřit sami. Přestože s drobnou oděrkou nebo rankou hned neběžíme k lékaři, neznamená to ale, že bychom je měli podceňovat.

Hojení ran můžeme rozdělit do několika fází. První z nich je čistící fáze, kdy se organismus snaží zbavit ránu veškerých cizorodých částic. Pozorujeme to jako sekreci tekutiny z rány. Pracují na tom například bílé krvinky leukocyty. V další fázi tzv. granulace dochází k tvorbě nových kolagenních vláken a cév. Tato granulační tkáň je velmi křehká a pro svůj vývoj potřebuje růstové faktory, které jsou opět tvořeny bílými krvinkami, tentokrát se jim říká makrofágy. Konečnou fází je epitelizace, kdy dochází k přerůstání kožních buněk od okrajů rány.

Procesu hojení můžeme výrazně pomoci správným a včasným ošetřením. Každý z nás určitě zažil na vlastní kůži metodu tzv. suchého hojení. Pro tu je typické použití sterilní gázy, zásypu nebo pouze aplikace klasické náplasti s polštářkem. Uvedené prostředky nám sice zastaví krvácení a zabrání vstupu infekce, ale prostředí v ráně rozhodně není pro proces hojení optimální. Rána se totiž vysuší a vytvoří se stroupek, který pak při pohybu nebo převazu praská a znovu krvácí. Tím se hojení prodlužuje a je pro zraněného poměrně bolestivé.

Pro ošetření drobných poranění proto dnes odborníci doporučují daleko vhodnější metodu tzv. vlhkého hojení. Při té se aplikuje na ránu hydrofilní gel, který v ní udrží správné pH, teplotu a vlhkost, aniž by se rána rozmočila. Tím vytváří optimální prostředí přímo v ráně, čímž podporuje, a tedy i urychluje již zmiňované zásadní fáze hojení, tj. granulaci a epitelizaci.

Oblíbeným hydrogelem je např. HemaGel, český patent, který vznikl v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR v 90. letech. Tento hydrofilní gel se aplikuje přímo do rány. Při aplikaci se nevstřebává a vytváří pružnou vrstvu, která se pohybuje s okolní zdravou tkání. Absorbuje tekutinu z rány a tím tam udrží růstové faktory a další důležité látky. Navíc umožní odloučení odumřelých buněk. Hydrogely jsou proto ideální pro ošetření všech drobných poranění, která nás mohou potkat jak doma, tak na cestách, a proto by neměly chybět v žádné lékárničce.

Ránu nejprve vyčistíme a případně vydezinfikujeme. Následně aplikujeme malé množství hydrofilního gelu přímo do rány a lehce přes okraje. Pokud je drobné poranění na místě nechráněném oděvem, lze nechat na ráně gel samotný, protože nestéká, k ráně přilne a vytvoří tzv. druhou kůži.

Tam, kde hrozí setření gelu, jej překryjeme prodyšnou folií, se kterou se dá i koupat. U větších ran nebo pokud je výraznější sekrece z rány, použijeme tzv. mastný tyl a gázový čtverec nebo obinadlo. Při převazu odstraníme vrstvu gelu čistou vodou nebo jen setřením a aplikujeme znovu.

Pokud se však jedná o vážnější poranění nebo pokud se rána dlouho nehojí, je nutno vyhledat pomoc odborníka.

Dle TZ

 

www.bisonrose.cz

Zdroj: medicina.cz

Trombóza, nemilý suvenýr z dlouhých cest

 

Výskyt cestovní trombózy u dlouhých letů je asi 3x vyšší než průměr v běžné populaci. Cíleným vyšetřováním ultrazvukem od 2 dnů po přistání byla zjištěna žilní trombóza u 2–10 cestujících. Při 4,3 miliardách cestujících letadly ročně rozhodně nejde o zanedbatelný problém. Riziko roste s délkou letu a při opakovaných letech v krátkém časovém období. U třetiny cestujících se toto onemocnění může projevit již během cesty, u dvou třetin během 2–8 týdnů po jejím ukončení. Nejzávažnější komplikací žilní trombózy je plicní embolie, která může být smrtelná,“ varuje angiolog MUDr. Jiří Matuška.

Výrazný nárůst rizika žilní trombózy a plicní embolie je nad 8 hodin cesty. V případě rizikových faktorů žilní trombózy může být rizikový i let kratší než 4 hodiny. Riziko může zvyšovat také dlouhodobé stání nebo popocházení ve frontách na odbavení před odletem, případně po příletu, obvykle ve špatně klimatizovaných letištních halách. Cestovatelská trombóza ovšem hrozí i při dlouhých cestách autobusem nebo autem.

„Ukazuje se, že důležitou a velice snadno napravitelnou příčinou vzniku tohoto onemocnění může být kromě menšího pohybu i snížený příjem tekutin, který způsobí výrazné zahuštění krve, dehydrataci. V relevantní studii sledovali autoři výskyt žilních trombóz během roku a právě dehydrataci označili jako možnou příčinu sezónního výskytu žilních trombóz i u pacientů s jinou jasnou příčinou vzniku,“ říká prof. MUDr. Jan Piťha, CSc. z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol a z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM.

K rizikovým faktorům žilní trombózy u cestovatelů patří předchozí žilní trombóza nebo embolie, nádorové onemocnění, nedávný úraz nebo operace, omezená hybnost nebo imobilita, vyšší věk, užívání hormonální terapie obsahující estrogeny (včetně antikoncepce), obezita, sedadlo u okénka. Zvýšené riziko trombózy u cestujících sedících u okénka je zejména tehdy, pokud se nedonutí vyjít opakovaně do uličky a projít se. Cestující na sedadle u uličky si může jednodušeji protáhnout dolní končetiny nebo se bez váhání projít.

Čtěte také: Křečové žíly nepřijdou z ničeho nic. První příznaky přehlížíme

Při cestě cvičte

První nepříjemné pocity přichází již při cestě, která trvá 3 hodiny a více. To nám tělo začíná říkat, že už se potřebuje protáhnout. Objevit se přitom mohou nejen nepříjemné pocity v oblasti nohou, brnění a křeče, ale také otoky. Pokud se objevují častěji (i mimo dlouhé cesty), může být na vině tzv. chronické žilní onemocnění, které má na svědomí i metličky a křečové žíly. Proto si zacvičte – v autobuse a letadle si můžete stoupnout a projít se po „palubě“, při cestě v autě si udělejte na chvilku zastávku. Nohy si můžete protáhnout i v sedě. Střídavě se opírejte o špičky a paty, nebo pomalu propínejte a krčte chodidla. Cviky můžete provádět nejprve u jedné, a poté u druhé nohy, nebo můžete nohy střídat.
„Nohy si také můžete masírovat od kotníků přes lýtka vzhůru. Vhodné je též dechové cvičení pomáhající zrychlit průtok krve žilami,“ radí MUDr. Sabina Sellner Švestková z MEDICOM Clinic v Brně. Více cviků najdete např. na www.zilniporadna.cz, nebo v mobilní aplikaci „Bolí vás nohy?“.

Cviky mohou ulevit i páteři. Vsedě napřimte páteř, ramena stáhněte dolů, dlaně položte na stehna a spolu s výdechem zatlačte rukama do stehen. Zároveň se vytáhněte za hlavou nahoru, přičemž bradu zasuňte mírně dozadu. S výdechem se uvolněte.

Čtěte také: Prevence otoků a křečových žil: nedávejte nohu přes nohu, dejte je nahoru

Hodně pijte

Jedním z důležitých kroků k prevenci vzniku žilní trombózy je tedy dostatečný příjem tekutin během delších cest dopravními prostředky.
„Vhodným nápojem je čistá voda, v případě silnějšího pocení v horkém prostředí pak vody více mineralizované, a to nesycené. Sycené totiž poměrně rychle potlačují pocit žízně, a příjem tekutin by tak mohl být snížen. Optimální příjem je 2–3 litry během delších letů nebo jízd, při výraznějším pocení a u rizikových osob i větší,“ uvádí prof. Piťha. Ideálním zdrojem tekutin jsou přírodní minerální a pramenité vody, které jsou velmi kvalitní, čisté a neupravené, bez obsahu chemických přídatných látek.

Čtěte také: Nejmodernější metoda léčby křečových žil pomáhá okamžitě a bezbolestně

Nakupte si cestovní pomůcky

Mezi další preventivní opatření proti vzniku cestovní trombózy patří nošení volných oděvů a kompresních punčoch. Kompresivní elastické punčochy první třídy, které jsou volně prodejné v lékárnách, zdravotních potřebách i obchodech přímo na letišti. V případě, že máte metličky nebo křečové žíly, s výběrem si nechte poradit od praktického lékaře.

Krční páteř ochráníte díky krčnímu polštáři. Ten vás může uchránit před zablokováním krční páteře i bolestmi hlavy. Kromě speciálních krčních polštářů existují i nafukovací polštářky proti bolestem kostrče.

Čtěte také: Pohanka zmírňuje problémy křečových žil

Pomoci mohou léky

Pokud jde o léky, MUDr. Matuška radí:
„v současnosti je dostupná celá řada velmi účinných léků, které mohou zabránit vzniku žilní trombózy. Užití léků ovlivňujících srážení krve by však mělo být individuální, po posouzení všech rizik ošetřujícím lékařem, protože tyto léky mohou mít závažné vedlejší nežádoucí účinky. Pokud by taková léková prevence měl mít smysl, musela by být podávána po dobu několika týdnů po letu, což by mohlo zvýšit riziko krvácení. Preventivní použití oblíbeného aspirinu je sporné, jeho efekt na prevenci žilní trombózy není v porovnání s ostatními účinnými preparáty ani třetinový.“

Zdroj: www.aqualifeinstitute.cz

Zdroj: ordinace.cz

Proč řešit šedý zákal v létě

 

Šedý zákal je porucha průhlednosti čočky často související s věkem. Zakalení je zprvu bez příznaků postupně však dochází ke zhoršování zraku. Lidé s šedým zákalem vidí rozmazaně a neostře, dochází i ke zkreslenému vnímání barev.

Operace šedého zákalu má své velké specifikum – závisí na pacientovi, jakou čočku, si během předoperačního vyšetření a po konzultaci s lékařem vybere. Výběr čočky na míru s individuálním přístupem k pacientovi je zajištěn na očních klinikách. Pacient si může vybrat od asferických čoček až po víceohniskové čočky. Platí, že čím dříve se začne problém řešit, tím lépe. S pokročilým šedým zákalem stoupá procento komplikací, a i pooperační rehabilitace zraku bývá složitější.  Operace je jediným způsobem řešení.

Zákrok probíhá v místním umrtvení kapkami a pacient stráví na sále cca 15 minut. K zákroku patří nutná předoperační administrativa, příprava pacienta, pohovor s mikrochirurgem, vlastní operace a následné poučení o pooperačním léčebném režimu. Proto je třeba počítat, že v zařízení, kde se operace bude provádět, se zůstává minimálně 2 hodiny. Většina pacientů může už druhý den vykonávat své běžné životní aktivity.

Ovlivněné barevné vidění lze pozorovat například na obrazech Moneta, který maloval zcela v jiných barevných kompozicích před a po operaci šedého zákalu. Tehdy však musel nosit silné afakické brýle, protože nebyly tehdy nitrooční čočky.  Nové nitrooční čočky nejen, že po operaci navrátí zrakovou ostrost, ale i barevné vidění, což potvrzují samotní pacienti.

Operace šedého zákalu nemá mnoho překážek, jednou z nich je jiné akutní onemocnění, například chřipka či angína. Protože zatím není možné předpovědět, kdy přijde druhá vlna COVID-19 a v jaké síle, je potřeba počítat i s tímto rizikem. Vzhledem k letošní situaci způsobené́ COVID-19 je navíc pro všechny velmi důležitý faktor bezpečí. Doba, kdy jsme běžně přecházeli rýmu nebo nachlazení, je nenávratně pryč. Z pohledu plánování je proto vhodné volit letní měsíce, kdy je riziko těchto onemocnění nižší. Navíc letní měsíce patří tradičně k těm, kdy jsou čekací lhůty na zákrok kratší.

Je přirozené, že na postupné slábnutí zraku si do určité míry přivykneme. Jsou ale situace, kdy je zhoršené vidění skutečně nebezpečné, například při řízení motorového vozidla. Obavy pacientů a odkládání operace nejsou pro odborníky novinkou. Čím mladší je pacient, tím je operace méně riziková, snazší a oko se daleko rychleji hojí. Pokud již jednou šedý zákal byl zjištěn, bude tento stav progredovat a k operaci téměř s jistotou v budoucnu dojde. Proto není dobré operaci odkládat.

Obnova vidění je většinou rychlá – dokonce už druhý den. Sledovat televizi, číst si a vykonávat běžné aktivity lze již večer v den zákroku. Za volant však je dobré sednout nejlépe až po kontrole u očního lékaře. Jediným větším „omezením“ bývá několikatýdenní kapání očních kapek. V letních měsících je navíc nejvyšší podíl denního osvitu, tedy vitamínu D. Ten má příznivý vliv na psychiku i na lepší fyzickou kondici a mentální zdraví.

Síť očních klinik v ČR (mj. např. LEXUM) poskytují díky specializovaným lékařským týmům a nejmodernějšímu přístrojovému vybavení komplexní špičkovou péči ve všech oblastech očního lékařství. Výborné postavení   LEXUM v rámci České republiky tvoří nejen více než 25letá historie, více než 500.000 provedených úspěšných zákroků a špičkový tým lékařů, optometristů a zdravotních sester, ale také nadstandardní a individuální přístup ke každému pacientovi.

Dle TZ

www.focuc-age.cz

Zdroj: medicina.cz