Světový den zdraví: Co pro sebe můžete denně udělat

O tom, že zdraví není samozřejmost, jsme se během posledních týdnů přesvědčili vrchovatě. Svět ohromila novodobá pandemie covid-19 a život jako by se zastavil. Většina postižených zemí věnuje na boj s nákazou maximální úsilí a mnoho z nás nastalá situace nutí k zamyšlení, co pro své zdraví děláme a dělat můžeme. Téma je o to aktuálnější, že dnešní den byl vyhlášen Světovým dnem zdraví.

Rok 2020 označila Světová zdravotnická organizace (WHO) jako “Rok sestry a porodní asistentky”. Stejné téma následně vyhlásila i pro Světový den zdraví, který už 70 let připadá vždy na 7. dubna. 

Hlavní myšlenkou a cílem dne, který je zdraví věnován, je přimět každého jednotlivce k zamyšlení, jak si svého zdraví váží. Co pro sebe v tomto směru dělá a jak se mu daří udržet své tělo i mysl v dobré kondici. Klíčovou roli samozřejmě hrají zdravý životní styl a složení stravy. A s tím následně souvisí i naše imunita a to, jak si dokážeme poradit s případnou zdravotní indispozicí.

Rizika obezity

Rizika obezity

  • vysoký krevní tlak
  • dyslipidémie (neuspokojivá hodnota cholesterolu v krvi a vyšší hladina triglyceridů)
  • poruchy glukózové tolerance a/nebo cukrovka 2. typu
  • jaterní steatóza
  • potíže s klouby a celkově nadměrné zatížení pohybového aparátu
  • psychické, hormonální a gynekologické komplikace
  • vyšší riziko kardiovaskulárních i nádorových onemocnění
  • zkrácení doby života a jeho nižší kvalita

Zatímco jedinci se silnou imunitou nemusí při napadení virem či bakterií nijak zvlášť pocítit, že v těle probíhá boj s “nepřítelem”, jakkoli oslabení lidé vnímají příznaky i průběh intenzivněji. Svou roli hraje i skutečnost, zda jde o známého, či nového protivníka, se kterým organismus ještě nezískal potřebnou zkušenost. Proto je žádoucí podporovat svou imunitu průběžně a pomocí vhodného životního stylu, případně malých, ale systematických změn k lepšímu, docílit dobré obranyschopnosti a pevnějšího zdraví v přítomnosti i do budoucna.

Do zdravotně ohrožené skupiny osob patří lidé trpící nadváhou a obezitou. Ti mají obvykle slabší imunitu a jsou náchylnější k mnoha nemocem. S rostoucími tukovými zásobami probíhají i nežádoucí změny v organismu a v souvislosti s vysokým množstvím viscerálního tuku se zvyšuje tvorba zánětlivých faktorů. Alarmující jsou už samotná čísla, kdy 25 procent žen a 22 procent mužů v Česku trpí obezitou a dalších 25 procent nadváhou.

Zdroj: zena.aktualne.cz