Laboratorní vyšetřování původce COVID-19

 

Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o
přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem
k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi
(takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO:
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-insuspected-human-cases-20200117. Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru.
Postupně se řízeně (pod dohledem MZ) zapojují do systému vyšetřování původce COVID-19 další laboratoře. Laboratoře jako zdravotnická zařízení, musí, proto aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován. Důležité je kromě kvality také zapojení do hlášení vyšetřených výsledků a systému konfirmací všech nejasných a pozitivních vzorků v NRL, tak jak je v rámci požadavků WHO zaveden v celém světě a i u nás v ČR
Laboratoře, které mají zájem být v síti laboratoří vyšetřujících přímým průkazem původce
COVID-19 mohou kontaktovat Vedoucí CEM SZU.

1 Státní zdravotní ústav NRL pro chřipku
2 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3 Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 Nemocnice České Budějovice
5 Fakultní nemocnice v Motole
6 Nemocnice Na Bulovce
7 Laboratoře Agel a.s. Ostrava
8 Fakultní nemocnice Brno

Zdroj: szu.cz